USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Občina Lenart. 

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Lenart. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Damir Jelenko, Mojca Čep, Gregor Muršec), pet predstavnikov šole in vrtca (Tadeja Kurnik Hadžiselimović, Rebeka Peršak, Janja Kojc, Mojca Žnuderl, Jasna Cungl) in trije predstavniki staršev (Renata Peras, Dino Durakovič, Marko Firbas).

(Visited 423 times, 1 visits today)