INTERESNE DEJAVNOSTI

NAZIV MENTOR  RAZRED
BRALNI KROŽEK Vesna Rošker 2. a razred
BRALNI KROŽEK Barbara Domajnko 2. b razred
BRALNI KROŽEK Tomi Ploj 2. c razred
CICI PEVSKI ZBOR Maja Tuš 2. razred
BRALNI KROŽEK Alenka Jenuš 3. a razred
BRALNI KROŽEK Darika Kolarič 3. b razred
BRALNI KROŽEK Maja Tuš 3. c razred
BRALNI KROŽEK Breda Špindler 4. a razred
BRALNI KROŽEK Brankica Keser 4. b razred  
BRALNI KROŽEK Tadeja Volavšek 4. c razred  
SUŠ Ksenija Šteflič 1. – 5. razred
SUŠ Nadja Ferk Rodeš 6. – 9. razred
BRALNI KROŽEK, PROMETNI KROŽEK Marija Peserl 5. a razred
BRALNI KROŽEK, PROMETNI KROŽEK Rebeka Peršak 5. b razred
BRALNI KROŽEK, PROMETNI KROŽEK Kaja Kirbiš 5. c razred
NARAVOSLOVNI KROŽEK Janja Kojc 6. – 7. razred 
MODELARSTVO  Danijel Divjak  6. – 9. razred
ELASTOMOBIL Danijel Divjak  7. – 9. razred
RAČUNALNIŠKI KROŽEK  Srečko Kebrič 5. – 9. razred 
VESELA ŠOLA Simona Peserl Vezovnik 5. – 9. razred
4. – 6. razred
VESELA ŠOLA, BRALNA ZNAČKA Karolina Divjak 7. – 9. razred
6. – 9. razred
LOGIKA Anica Zarnec 6. – 9. razred
ZGODOVINSKI KROŽEK Bernard Petek 8. – 9. razred
NOGOMET Bernard Petek 6. – 7. razred
ODBOJKA (dečki), PLESNI KROŽEK  Emica Jelatancev  5. – 9. razred 
NARAVOSLOVNI KROŽEK  Natalija Červek 8. – 9. razred 
ŠOLSKI RADIO Gregor Zorko 7. – 9. razred
ŠOLSKI VRT Tatjana Kraner 7. – 9. razred
PLANINSKI KROŽEK Maja Trafela Lubej 3. – 9. razred
ŠOLSKI PARLAMENT Nadja Ferk Rodeš 1. – 9. razred
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA Brankica Keser 4. b razred
PEVSKI ZBOR (ONIS) Marina Zimič 4. – 9. ONIS
MLADINSKI PEVSKI ZBOR, OTROŠKI PEVSKI ZBOR,
ŠOLSKI ANSAMBEL 
Marina Zimič 6. – 9. razred
3. – 5. razred
8. – 9. razred 
VESELA ŠOLA (ONIS),
PRAVLJIČNI KROŽEK (ONIS)
Marija Kebrič 4. – 9. razred
4. – 5. razred
USTVARJAM (PPVI) Mateja Bela PPVI   4, 5
BRALNI KLUB (ONIS), SUŠ Marija Brunec 4. – 5. razred, ONIS
UČIMO SE Z GIBANJEM (ONIS) Tjaša Fišer Emerih 4. – 5. razred, ONIS
IGRARIJE (PPVI) Sabina Mulec PPVI 2, 3