INTERESNE DEJAVNOSTI

NAZIV MENTOR RAZRED
BRALNI KROŽEK
SUŠ
Ksenija Preložnik 3. a
1. – 5. r
BRALNI KROŽEK Alenka Jenuš 2. c
BRALNI  KROŽEKNAŠ MALI LABORATORIJ Andreja Habjanič 3. b
3. r
CICI PEVSKI ZBOR Andreja Nudl 2. r
ŠAH Tomi Ploj 2. r
LUTKOVNI KROŽEK
BRALNI KROŽEK
FOLKLORA
Maja Tuš 3. r
2. b
1., 2. r
FOLKLORA
CICI PEVSKI ZBOR
Vesna Rošker 3. – 5. r
1. r
BRALNO –  PRAVLJIČNI KROŽEK
ŠAH
Tomi Ploj 3. c
3. a, b, c
BRALNI KROŽEK
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIADA
Brankica Keser 4. a
4. r
BRALNI KROŽEK Breda Špindler 4. b
BRALNI KROŽEK Tadeja Volavšek 4. c
BRALNI KROŽEK
PROMETNI KROŽEK
Rebeka Peršak 5. a
5. a
BRALNI KROŽEK
PROMETNI KROŽEK
Marija Peserl 5. b
5. b
BRALNI KROŽEK
PROMETNI KROŽEK
Kaja Kirbiš 5. c
5. c
BRALNI KROŽEK Leonida Rokavec 6. r
OPZ
MPZ
ANSAMBELSKA IGRA
Marina Zimič 3. – 5. r
6. – 9. r
6. – 9. r
OTROŠKI PARLAMENT
SUŠ
Sabina Mulec 4. – 9. r
6. – 9. r
PLANINSKI KROŽEK Urška Horvat 4. –  9. r
RADIJSKE ODDAJE Tadeja Kurnik H. 6. – 9. r
NARAVOSLOVNI KROŽEK
NARAVOSLOVNI KROŽEK
Janja Kojc 6. r
8. in 9. r
MODELARSTVO Tilen Fidler 6. – 9. r
ŠOLSKI RADIO
3D MODELIRANJE
GEOGRAFSKI KROŽEK
EKO KVIZ
Gregor Škratek 6. – 9. r
6. – 9. r
6. – 9. r
6. – 9. r
VESELA ŠOLA
PLUS VESELA ŠOLA
Simona Peserl V. 4. – 6. r
7. – 9. r
 ŠOLSKI VRT Melani Vrbec 7. in 9.  r
ZGODOVINSKI KROŽEK
NOGOMET
Bernard Petek 8. in 9. r
8. in 9. r
LOGIKA Anica Zarnec 6. – 9. r
KOŠARKA
NOGOMET
Andrej Šalamun 3. – 6. r
5. – 7. r
KOŠARKA Gregor Zorko 7. – 9. r
ODBOJKA (ml. dečki)
ODBOJKA (st. dečki)
PLESNI KROŽEK
Ema Jelatancev 4. – 6. r
7. – 9. r
4. – 9. r
FOTOGRAFSKI KROŽEK Maja Trafela L. 7. – 9. r
USTVARJALNE IGRE Katja Ornik PPVI 1 – 3
USTVARJAM
SUŠ
Mateja Bela PPVI 3 – 5
ONIS in PPVI
PRAVLJIČNI KROŽEK Marija Kebrič 1. – 2. r

 

(Visited 284 times, 1 visits today)