OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Peter Šenekar ŠAHOVSKE OSNOVE, ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE
Tilen Fidler OBDELAVA GRADIV – LES
Melani Vrbec SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Marko Jenuš RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA
Manja Mulec NEMŠČINA 1, 2 in 3
Gregor Zorko IZBRANI ŠPORT – NOGOMET
Gregor Zorko ŠPORT ZA SPROSTITEV
Gregor Zorko ŠPORT ZA ZDRAVJE
Emica Jelatancev  IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA
Janja Kojc POSKUSI V KEMIJI
Tadeja Kurnik H. FILMSKA VZGOJA – IGRANI FILM
Andreja Štancer LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 in 3
Gregor Zorko ŠPORT (ONIS)
Maja Trafela Lubej TURISTIČNA VZGOJA
Gregor Škratek RAČUNALNIŠTVO ONIS

NOBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Kristina Deleva FRANCOŠČINA – 7., 8., 9. RAZRED
Andreja Štancer UMETNOST – 4., 5., 6. RAZRED
Ema Jelatancev ŠPORT – 4., 5., 6. RAZRED
Manja Mulec NEMŠČINA – 4., 5., 6. RAZRED
Gregor Škratek TEHNIKA – 4., 5., 6. RAZRED
Marko Jenuš RAČUNALNIŠTVO – 4. RAZRED

 

(Visited 51 times, 1 visits today)