OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Tilen Fidler OBDELAVA GRADIV – KOVINE
Tadeja Kurnik Hadžiselimović FILMSKA VZGOJA 1, 2
VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO
Melani Vrbec SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Peter Šenekar ŠAHOVSKE OSNOVE
Gregor škratek RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL
RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA
OKOLJSKA VZGOJA 1
Manja Mulec NEMŠČINA 1, 2 , 3
Tjaša Dovnik Leskovar LIKOVNO SNOVANJE 1, 2,  3
Ema Jelatancev IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA (deklice) – 9. r
Janja Kojc POSKUSI V KEMIJI
Gregor Zorko ŠPORT  ZA ZDRAVJE  –  7. 
ŠPORT ZA SPROSTITEV  – 8. 
IZBRANI ŠPORT (nogomet, fantje)  –  9. 
Maja Trafela Lubej TURISTIČNA VZGOJA

 

NOBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Kristina Deleva FRANCOŠČINA –   7., 8., 9. r
Tjaša Dovnik Leskovar LIKOVNO SNOVANJE  1, 2, 3
Tjaša Dovnik Leskovar UMETNOST –  4., 5., 6.  r
Ema Jelatancev ŠPORT – 4., 5. 6. r
Manja Mulec NEMŠČINA – 4., 5., 6. r
Tea Koračin TEHNIKA – 4., 5., 6. r
Gregor Škratek RAČUNALNIŠTVO – 4., 5., 6.

 

(Visited 184 times, 1 visits today)