POSLANSTVO  OSNOVNE  ŠOLE  LENART

Verjamemo in prepričani smo, da lahko le vsi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu skupaj (učenci, učitelji in starši) dosežemo optimalne rezultate v razvoju naših otrok. Ob njihovem razvoju rastemo in se razvijamo tudi ostali (tako učitelji kot starši). 

  • Učencem želimo pomagati, da se bodo naučili sprejemati odgovornost za svoja dejanja in pomagati sočloveku, ki pomoč potrebuje.
  • Želimo ustvariti klimo, ki bo učencem dajala občutek varnosti in zaupnosti.
  • Omogočiti jim želimo optimalne (prostorske in materialne) pogoje za delo.
  • Naučiti jih želimo strpnosti, sprejemanja drugačnosti in jim privzgojiti odnos do lastne kulturne dediščine, tradicije in običajev.
  • Želimo jih vzgojiti v odgovorne ljudi, ki bodo spoštljivo ravnali z okoljem, in jih spodbujati, da bodo znali poskrbeti za zdrav način življenja.

 

(Visited 123 times, 1 visits today)