Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli organiziramo varstvo učencev do organiziranega prevoza. V varstvu se učenci lahko pripravljajo na pouk, opravljajo domače naloge in opravljajo druge  aktivnosti v dogovoru z dežurnimi učitelji.

Na OŠ Lenart izvajamo varstvo vozačev na lokacijah Trg osvoboditve 12 in Ptujska cesta 25 kjer je urejeno avtobusno postajališče.

Po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih gredo  učenci od 3. do 9. razreda, ki so jih starši prijavili  (v nadaljevanju: vozači) k organiziranemu varstvu vozačev,  v šolsko knjižnico. Obvezno se javijo dežurnemu učitelju, ki zabeleži njihov odhod na šolsko  avtobusno postajališče. 

Dežurni učitelj učence 2. razreda na Trgu osvoboditve pospremi na postajališče pred šolo in z njimi počaka do odhoda avtobusa.

Učenci od 3. do 9. razreda gredo sami na šolsko avtobusno postajališče. Dežurni učitelji od 13. do 15. ure nadzorujejo red in spoštovanje dogovorjenih pravil na avtobusnem postajališču.

Zapisana pravila so izobešena na spletni strani šole in z njimi jih seznanijo razredniki.  Seznam dežurnih učiteljev koordinira in usklajuje pomočnik ravnatelja.

 

PRAVILA

 • V varstvu vozačev so učenci, ki se vozijo v šolo z organiziranim prevozom in morajo čakati po pouku na prevoz domov.
 • V varstvu vozačev so tisti učenci, katere na varstvo vozačev pisno prijavijo starši.
 • Starši lahko kadarkoli prijavijo in odjavijo učenca iz varstva vozačev.
 • Po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih gredo učenci od 3. do 9.razreda, ki so jih starši prijavili k organiziranemu varstvu vozačev, v šolsko knjižnico.  Učitelj ne more in ni dolžan iskati učencev ter jih voditi k varstvu.
 • Dežurni učitelj učence 2. razreda na Trgu osvoboditve pospremi na postajališče pred šolo in z njimi počaka do odhoda avtobusa.
 • O varstvu vozačev se vodi Dnevnik varstva vozačev.
 • Učenci vozači so v varstvu do prvega odvoza organiziranega prevoza.
 • Pri varstvu vozačev učenci lahko berejo, se igrajo družabne igre, naredijo domačo nalogo in se pogovarjajo s sošolci.
 • Učenci od 3. do 9. razreda gredo sami na šolsko avtobusno postajališče. Dežurni učitelji od 13. do 15. ure nadzorujejo red in spoštovanje dogovorjenih pravil na avtobusnem postajališču.
 • Učenci varstva vozačev NE zapuščajo (ne odhajajo v trgovine, se sprehajajo po šoli ipd.). Iz varstva vozačev lahko zaradi zdravstvenih in drugih tehtnih razlogov odidejo s pisnim dovoljenjem staršev. Ko učenci odidejo iz varstva vozačev, se v varstvo ne vračajo več. Če učenec predčasno zapusti varstvo vozačev, šola zanje ne prevzema odgovornosti.
 • Učenci do odhoda spoštujejo dogovore in pravila šolskega reda.
 • Učenci razredne stopnje (1. – 4. razred), ki so vozači, so do odvoza avtobusa vključeni v podaljšano bivanje. Učitelj PB poskrbi, da se ti učenci pravočasno odpravijo na avtobus.
 • Po zaključku šolskih obveznosti se učenci ne zadržujejo v šoli in njeni okolici.
 • Na avtobusni postaji učenci mirno počakajo na avtobus, pri tem pazijo na red in čistočo.
 • Na avtobusu se učenci primerno obnašajo: Ob vstopu in izstopu pozdravijo šoferja. Med vožnjo se ne pogovarjajo s šoferjem. Usedejo se na svoje mesto in se med vožnjo ne vstajajo. Privežejo se z varnostnim pasom. Ne kričijo. Upoštevajo navodila šoferja.

 Marjan Zadravec, ravnatelj

(Visited 50 times, 1 visits today)