SVETOVALNI DELAVCI    

Darka Sukič pedagoginja
Mojca Rebernak socialna delavka
Manuela Fišer mobilna specialna pedagoginja
Maja Šantl specialna pedagoginja
Ines Stajan socialna pedagoginja
Nika Radišič psihologinja