S poukom v šolskem letu 2020/21 smo pričeli v torek, 1.  septembra. Zadnji dan pouka za devete razrede  je  15. junij 2021, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2021.

 OCENJEVALNO OBDOBJE  TRAJANJE  KONFERENCE
Prvo od 1. septembra
do 27. januarja
zadnji teden pouka v januarju
Drugo od 30. januarja
do 15. junija (9. raz.)
do 23. junija (ostali)
zadnji teden pouka v juniju

 

POČITNICE

 JESENSKE od 31. oktobra do 4. novembra 2022
 NOVOLETNE od 26. decembra do 2. januarja 2023
 ZIMSKE od 30. januarja do 3. februarja 2023
 PRVOMAJSKE 27. april do 2. maja 2023

 

Zaključek pouka za učence 9. razredov rednih oddelkov in ONIS ter razdelitev spričeval je v četrtek, 15. junija 2023. Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda rednih ter oddelkov ONIS in PPVI je v petek, 23. junija 2023.
.

PRAZNIKI, POUKA PROSTI DNEVI

torek, 1. november  2022 DAN SPOMINA NA MRTVE
sreda, 8. februar 2023 PREŠERNOV DAN 
sobota, 18. februar 2023 DELOVNA SOBOTA (pustna povorka) – nadomeščamo četrtek, 26. 4. 2023
ponedeljek, 10. april 2023 VELIKONOČNI PONEDELJEK
sreda, 26. april 2023 POUKA PROST DAN
četrtek, 27. april 2023 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
ponedeljek, torek, 1., 2. maj 2023 PRAZNIK DELA

.
ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

Zaključne ekskurzije za učence bodo:

               26. 5. 2023 – 9. razredi

               drugi teden v juniju – ostali razredi