S poukom v šolskem letu 2020/21 smo pričeli v torek, 1.  septembra. Zadnji dan pouka za devete razrede  je  15. junij 2021, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2021.

 OCENJEVALNO OBDOBJE  TRAJANJE  KONFERENCE
Prvo od 1. septembra
do 31. januarja
zadnji teden pouka v januarju
Drugo od 1. februarja
do 15. junija (9. raz.)
do 24. junija (ostali)
zadnji teden pouka v juniju

 

POČITNICE

 JESENSKE od 25. oktobra do 1. novembra 2021
 NOVOLETNE od 25. decembra do 2. januarja 2022
 ZIMSKE od 28. februarja do 4. marca 2022
 PRVOMAJSKE 27. april do 2. maja 2022

 

Zaključek pouka za učence 9. razredov rednih oddelkov in ONIS ter razdelitev spričeval je v sredo, 15. junija 2022. Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda rednih ter oddelkov ONIS in PPVI je v petek, 24. junija 2022.
.

PRAZNIKI, POUKA PROSTI DNEVI

ponedeljek, 1. november  2021 DAN SPOMINA NA MRTVE
ponedeljek, 7. februar 2022 POUKA PROST DAN
TOREK, 8. februar 2022 PREŠERNOV DAN
ponedeljek, 18. april 2022 VELIKONOČNI PONEDELJEK
sreda, 27. april 2022 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
ponedeljek, 2. maj 2022 PRAZNIK DELA

.
ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

Zaključne ekskurzije za učence bodo:

               27. 5. 2022 – 9. razredi

               tretji teden v juniju – ostali razredi