Obvestilo o novem načinu evidentiranja prehrane in uvedbi modula Prehrana preko e-Asistenta

Obveščamo vas, da bomo s 1. 10. 2023 začeli uporabljali modul Prehrana preko eAsistenta in nov način evidentiranja prehrane.

Evidentiranje

Kosila se bodo evidentirala z modrimi RFID obeski. Ti bodo označeni, saj bo posamezen obesek pripadal točno določenemu učencu. Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, jih bodo hranili v razredu. Vsi učenci bodo ob koncu zaključka šolanja obeske vrnili razredniku. Če bo učenec obesek izgubil, bo moral kriti stroške novega. Strošek se bo zaračunal na mesečni položnici za prehrano. Če učenec obesek izjemoma pozabi doma, si pred obrokom priskrbi potrdilo za prevzem obroka, ki ga dobi v računovodstvu. Če učenec v tekočem šolskem letu pozabi ali založi obesek več kot trikrat, mu potrdila ne izdamo več, ampak pri vodji prehrane prevzame nov obesek, ki ga zaračunamo.

Prijava – odjava obrokov

Od 1. 10. 2023 naprej starši prijavljate in odjavljate prehrano za svoje otroke preko programa eAsistent. Za odjavo in prijavo na prehrano ter spremljanje realizacije je dovolj osnovni modul programa eAsistent, ki je brezplačen.

Prijava

Na podlagi oddanih prijavnic za prehrano imajo vsi učenci urejeno prehrano v e-Asistentu. Učenci, ki so prijavljeni na kosilo vsak dan, so avtomatično prijavljeni za celo šolsko leto in jih ni potrebno dnevno prijavljati. Učence, ki bodo hodili na kosilo občasno, morate starši prijaviti. Prijavite jih lahko za en dan, več dni ali cel mesec. Učence, ki bodo jedli samo občasno, lahko prijavite na kosilo en delovni dan prej, do 8. ure zjutraj. Prosimo, da se tega dosledno držite. V primeru prijave po 8. uri žal ne bo mogoče dobiti obroka že naslednji dan. Učenci se bodo ob prevzemu kosila evidentirali v jedilnici šole.

Za zajtrk in popoldansko malice velja podobno. Tisti učenci, ki bodo imeli zajtrk in popoldansko malico samo občasno, morate starši prijaviti en delovni dan prej, do 8. ure zjutraj.

Na dopoldansko malico so vsi učenci prijavljeni avtomatično in jih ni potrebno prijavljati.

Odjava

S 1. 10. 2023 posamezni obrok (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica) starši odjavite preko programa eAsistent.

Posamezni obroki so pravočasno odjavljeni, če se odjavijo še isti delovni dan, in sicer do 8. ure zjutraj. Pravočasne odjave bomo pri plačilu upoštevali z istim dnem. Prepozno odjavljene ali neodjavljene obroke, tudi subvencionirane, morate starši poravnati v celoti. Učenec, ki prejema subvencionirane obroke, ima pravico do subvencije za 1. dan odsotnosti samo, če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin ne more obroka pravočasno odjaviti (ZŠolPre-1).

 

Kratka navodila za navigacijo znotraj modula:

  1. Prijavite se v sistem eAsistenta.
  2. Izberete zavihek Prehrana.
  3. Izberite ustrezen datum (najprej teden in nato ustrezen dan).
  4. Izberite obrok, ki ga želite prijaviti oziroma odjaviti.
  5. Kliknite možnost: odjava ali prijava.
  6. Prijava na obrok se bo upoštevala, če bo oddana vsaj en delovni dan prej do 8. ure.
  7. Odjava na obrok se bo upoštevala, če bo oddana vsaj še isti delovni dan do 8. ure zjutraj.
  8. Odjavo/prijavo lahko uredite tudi za izbrane dneve vnaprej za celo šolsko leto.

 

V mesecu oktobru bodo še  možni vsi načini odjave kot do sedaj (po telefonu ali preko e-maila), z mesecem novembrom pa bomo upoštevali samo še elektronske odjave prehrane preko eAsistenta.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na vodjo prehrane, gospo Matejo Polc mateja.polc@oslenart.si.

 

Marjan Zadravec, ravnatelj

(Visited 121 times, 1 visits today)