PRIVOZI

Privozi ostanejo nespremenjeni.

ODVOZI

ELBL: 11.15 in 12.45

MOČNA: 11.30 in 13.00

KOMBI
11.15 in 12.45

Boris Brunec, pomočnik ravnatelja