Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!

V torek, 27. 3. 2019, se je začela rekonstrukcija Ptujske ceste od stare šole do picerije Agata. S tem posegom   se ukinja šolska pot po Ptujski cesti zaradi nevarnosti, ki preži na vsakem koraku.

Uvedeta se dve novi šolski poti, ki sta edini možni in varni.

1. Vzhodna šolska pot – teče od zgornje šole (Ptujska cesta 25) za telovadnico kjer so zgrajene nove stopnice. Nadalje vodi po Prežihovi ulici do Ulice Ele Kristl in nato vodi po pešpoti do Strme poti in le-to prečka. Pot nadaljuje na parkirišče za staro pekarno in se potem priključi na Ptujsko cesto pri stari šoli.

         To pot naj uporabljajo tisti učenci, ki so doma v severovzhodnem delu Lenarta.

Po tej poti bodo hodili k uram športa, računalništva in podaljšanega bivanja učenci 1. in 2. razreda iz spodnje šole na zgornjo šolo in nazaj ter učenci podaljšanega bivanju iz 3. in 4. razreda na spodnjo šolo.

2. Zahodna šolska pot – teče od zgornje šole do prehoda Ptujske ceste pri bivši glasbeni šoli. Prečka prehod in nadaljuje po pešpoti na navezavo Ulice heroja Lacka. To pot uporabljajo tisti učenci, ki so doma v zahodnem delu Lenarta.

En del poti nadaljuje po prečkanju prehoda na Ptujski cesti v smer Pot na Kamenšak. To pot uporabljajo učenci iz južnega dela Lenarta.

Prosim, učitelje in starše, da opozarjate otroke na varnost, na previdnost, na strpnost in dosledno upoštevanje navodil ter hojo po začrtanih poteh.

Avtobusni prevozi – predvidevam, da se ne bo nič spremenilo. Vstopi in izstopi ostanejo pri spodnji šoli in pri športni dvorani pri zgornji šoli. Možne bodo manjše zamude prihodov in odhodov avtobusa in kombija, zato prosimo za razumevanje.

 

S spoštovanjem

Ravnatelj: Marjan Zadravec

(Visited 30 times, 1 visits today)