STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, UMETNIKA

Vlogo za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika in umetnika najdete na spletni strani OŠ Lenart (Prenos dokumentov).

Izpolnjen predlog za dodelitev statusa športnika, umetnika z vsemi potrebnimi prilogami oddajte šolski soc. delavki Mojci Rebernak, v pisarni št. 13.

Rok za oddajo predloga je petek, 30. 9. 2022.

Mojca Rebernak, šolska soc. delavka