PRENOS DOKUMENTOV

1. Šolske potrebščine 2021/2022

Naročilnice ponudnikov šolskih potrebščin (DZS, Kopija Nova, Mladinska knjiga…)  Prenos dokumenta
Učne potrebščine  Prenos dokumenta
Delovni zvezki  Prenos dokumenta
Učbeniki  Prenos dokumenta
Šolske potrebščine za ONIS  Prenos dokumenta
……………………………………………………………………… ………………………………………………………..

_________________________________________________________________________________

2. Izbirni predmeti 2021/2022

Obvezni izbirni predmeti   Prenos dokumenta
……………………………………………………………………… ………………………………………………………..

_________________________________________________________________________________

3. Subvencioniranje šole v naravi

Vloga za subvencioniranje šole v naravi  Prenos dokumenta
……………………………………………………………………… ………………………………………………………..

_________________________________________________________________________________

4. Šolska dokumentacija

LDN OŠ Lenart za šolsko leto 2019/2020  Prenos dokumenta
LDN OŠ Lenart za šolsko leto 2018/2019  Prenos dokumenta
LDN OŠ Lenart za šolsko leto 2017/2018  Prenos dokumenta
LDN OŠ Lenart za šolsko leto 2016/2017  Prenos dokumenta
LDN OŠ Lenart za šolsko leto 2015/2016  Prenos dokumenta
LDN OŠ Lenart za šolsko leto 2014/2015  Prenos dokumenta
Katalog informacij javnega značaja  Prenos dokumenta
Hišni red  Prenos dokumenta
Šolski red   Prenos dokumenta
Vzgojni načrt  Prenos dokumenta
Šolski koledar 2019/2020     1. del  Prenos dokumenta
Šolski koledar 2019/2020     2. del  Prenos dokumenta
……………………………………………………………………… ………………………………………………………..

_________________________________________________________________________________

5. Status športnika, kulturnika, glasbenika

Pravilnik za pridobitev statusa  Prenos dokumenta
Predlog za pridobi. statusa
 Prenos dokumenta
Priloge za pridobi. statusa umetnika  Prenos dokumenta
Priloge za pridobi. statusa športnika  Prenos dokumenta
……………………………………………………………………… …………………………………………………………

_________________________________________________________________________________

6. Šolska prehrana

Pravila šolske prehrane  Prenos dokumenta
Prijavnica za šolsko prehrano  Prenos dokumenta
Odjava šolske prehrane  Prenos dokumenta
ZUPJS  Prenos dokumenta
……………………………………………………………………… ………………………………………………………..

_________________________________________________________________________________

7. Potek dela v OPB

Potek dela v OPB – zloženka 14/15  Prenos dokumenta
Potek dela v OPB – zloženka 13/14  Prenos dokumenta
……………………………………………………………………… ………………………………………………………..

_________________________________________________________________________________

8. Soglasja

Soglasje k prejemanju eračunov  Prenos dokumenta
.…………………………………………………………………… ………………………………………………………..

_________________________________________________________________________________

9. Razno

Obdelava osebnih podatkov ZOTKS  Prenos dokumenta
Ob pojavu naglavnih uši  Prenos dokumenta
Odlok o nošenju mask  Prenos dokumenta
……………………………………………………………………… ………………………………………………………..

_________________________________________________________________________________