MEDIJSKO SPOROČILO: Prireditev na prostem v času ETM 

Javna prireditev »Trajnostna mobilnost v Občini Lenart« 

Lenart, 20. 9.2016 – V Občini Lenart je bila v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) izvedena prireditev na prostem, s predstavitvijo trajnostnih oblik mobilnosti in s podelitvijo nagrad občanom, ki so sodelovali v izpolnjevanju anketnih vprašalnikov. 

Prireditev je bila organizirana v času Evropskega tedna mobilnosti, z namenom promocije trajnostne mobilnosti in podajanja informacij o procesu izdelave Celostne prometne strategije Občine Lenart. Na prireditvi so bila predstavljena različna kolesarska vozila: zložljivo električno kolo (slovenskega proizvajalca),  tovorno kolo (ki je imelo tovorni prostor na sprednji strani) ter klasično mestno kolo, ki je bilo na koncu prireditve tudi glavna nagrada. Vsi, ki so preizkusili električno kolo so bili presenečeni nad njegovim delovanjem ter na koncu so bili mnenja, da je pomoč kolesarju s strani elektro motorja občutna in uporabna. 

Prireditve so se udeležili tudi šolarji iz OŠ Lenart, ki so se še posebej navduševali nad zmogljivostjo tovornega kolesa. Učenci so sodelovali tudi pri žrebu in podelitvi nagrad. 1. nagrada je bila mestno kolo, 2. nagrada skiro, 3. nagrada pa otroški rolerji.  Vsi nagrajenci bodo glede prevzema nagrad obveščeni v naslednji dneh. 

Prireditev je organizirala Občina Lenart in izdelovalci CPS.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe, št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. 

Več informacij:

Aleš Boškoski, vodja projektne skupine izdelovalcev CPS Lenart, (podjetje Logiteh d.o.o.), 040 613 577, ales@logiteh.si

Slika16_01

Slika16_02

Slika16_03

 

 

(Visited 18 times, 1 visits today)