SPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV – ŠIRITEV KROGA UPRAVIČENCEV DO BREZPLAČNEGA KOSILA

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 88/16), ki širi krog upravičencev do popolnoma brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Iz odločbe o otroškem dodatku lahko sami ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina. Če še vaš otrok ni prijavljen na kosilo in ima pravico do subvencije v višini cene kosila, ga prijavite s prijavnico na šolsko prehrano, ki jo oddate ali pošljete na OŠ Lenart.

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo. 

                                                                                                                Šolska soc. delavka: Mojca Rebernak

(Visited 39 times, 1 visits today)