Na spletni strani: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad republike Slovenije   je objavljen razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/22.

Darka Sukič, pedagoginja