SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV ŠOLE V NARAVI 

Za starše učencev, ki zaradi težjega socialnega položaja ne morete plačati prispevka za izvedbo programa šole v naravi, ki se bo izvajal od 16. 9. 2019 do 20. 9. 2019 v Simonovem zalivu v Izoli, bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotovilo nekoliko dodatnih finančnih sredstev.

Pravico do subvencioniranja šole v naravi starši uveljavljate prostovoljno. K vlogi za dodelitev subvencije stroškov šole v naravi, ki jo najdete na spletni strani OŠ Lenart ali se oglasite pri šolski socialni delavki Mojci Rebernak na OŠ Lenart, je potrebno priložiti fotokopijo odločbe o otroškem dodatku ali fotokopijo odločbe o dodeljeni socialni pomoči.

Rok za uveljavljanje pravice do subvencije šole v naravi je do petka, 28. 6. 2019. 

Mojca Rebernak, šolska socialna delavka

 

(Visited 18 times, 1 visits today)