DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

RAZRED UČITELJ DODATNI POUK DOPOLNILNI POUK
1. a Tomi Ploj   Torek, 11.55 – 12.40
1. b Vesna Rošker   Torek, 11.55 – 12.40
1. c Barbara Domajnko   Torek, 11.55 – 12.40
2. a Darinka Kolarič   Sreda, 7.30 – 8.15
2. b Alenka Jenuš   Sreda, 7.30 – 8.15
3. a  Andreja Habjanič Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)
Torek, 7.30 – 8.15(izmenično dod. in dop. pouk)
3. b Marjetka Šenekar Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
4. a Brankica Keser Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk) 
 Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
4. b Breda Špindler Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
4. c Manica Žgajner Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
5. a Marija Peserl Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
5. b Rebeka Peršak Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop.)
Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)
KEM Janja Kojc Petek, 7.30 – 8. 15 (8. r.)
Pone., 7.30 – 8. 15 (9. r.)
 
FIZ Daniel Divjak Torek, 7.30 – 8.15 (9. r.)
Pone., 7.30 – 8.15 (8. r.)
 
MAT Anica Zarnec   Sreda, 12.45 – 13.30.
(6. razred)
Ponedeljek, 7.30 – 8.15.(7. razred)
MAT Marija Kocbek Petek, 7.30 – 8.15
(9. razred)
 
SLJ Leonida Rokavec Četrtek, 12.35 – 13.30
(9. razred) 
Torek, 7.30 – 8.15.
(5., 6. č – razred)
1., 2., 3. č Marija Kebrič   Ponedeljek, 7.30 – 8.15.(MAT, 1., 2., 3. č)
Četrtek, 7.30 – 8.15(SLJ, 1., 2., 3. č)
5., 6. č Marija Brunec   Četrtek, 7.30 – 8.15.(MAT, 5., 6. č)
Sreda, 7.45 – 8.15
(MAT, 7. č)
7., 8., 9. č Barbara Hojs  Sreda, 7.30 – 8.15
(SLJ, 7. č)