DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

RAZRED UČITELJ DODATNI POUK DOPOLNILNI POUK
1. a Alenka Jenuš   Četrtek, 7.30 – 8.15
1. b Darinka Kolarič   Četrtek, 7.30 – 8.15
1. c Maja Tuš   Torek, 7.30 – 8.15
2. a Marjetka Šenekar  Torek, 7.30 – 8.15
(vsak 3. teden)
Torek, 7.30 – 8.15
(1. in 2. teden)
2. b Andreja Habjanič  Torek, 7.30 – 8.15
(vsak 3. teden)
Torek, 7.30 – 8.15
(1. in 2. teden)
2. c Ksenija Šteflič  Torek, 7.30 – 8.15
(vsak 3. teden)
Torek, 7.30 – 8.15
(1. in 2. teden)
3. a  Tomi Ploj Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)
Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)
3. b Vesna Rošker Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)
3. c Barbara Domajnko Torek, 12.45 – 13.30
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Torek, 12.45 – 13.30
(izmenično dod. in dop. pouk)
4. a Breda Špindler Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk) 
 Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
4. b Brankica Keser Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
5. a Rebeka Peršak Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
5. c Marija Peserl Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop.)
Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)
KEM Janja Kojc Petek, 7.30 – 8. 15 (8. r.)
Ponedeljek, 7.30 – 8. 15 (9. r.)
 
FIZ Daniel Divjak Četrtek, 7.30 – 8.15 (8. r.)
Torek., 7.30 – 8.15 (9. r.)
 
MAT Anica Zarnec Ponedeljek, 12.45 – 13.30 (9. r.) Torek, 7.30 – 8.15
(7. razred)
MAT Marija Kocbek Torek, 12.45 – 13.30
(8. razred)
 Sreda, 7.30 – 8.15 (7. r.)
SLJ Tadeja Kurnik H. Sreda, 13.30 – 14.15
(9. razred) 
 Ponedeljek, 7.30 – 8.15 (6. r.)
TJA Maja Trafela L. Sreda, 13.50 – 14.35
(9. razred) 
 
SLJ Leonida Rokavec Sreda, 12.45 – 13.30
(ONIS) 
 Sreda, 12.45 – 13.30
(ONIS) 
TJA Simona Peserl V. Torek, 7.30 – 8.15 (9. r.) Sreda, 7.30 – 8.15
(8., 9. č razred)
TJA Maja Trafela L. Ponedeljek, 7.30 – 8. 15 (9. r.) Petek, 7.30 – 8.15
6.  razred)
TJA Katja Kolarič Š.   Petek, 7.30 – 8.15 (6.  raz.)
TJA Simona Peserl V.   Torek, 7.30 – 8.15 (ONIS)
SLJ Nadja Ferk Rodeš   Petek, 7.30 – 8.15
(8., 9. č razred)
1., 2., 3. č Marija Kebrič   Ponedeljek, 7.30 – 8.15.
(MAT, 1., 2., 3. č)
Četrtek, 7.30 – 8.15
(SLJ, 1., 2., 3. č)
4., 5., 7. č Marija Brunec   Sreda, 7.30 – 8.15.
(MAT, 4., 5., 7. č)
Četrtek, 7.30 – 8.15
8., 9. č Katja Heric    Sreda, 7.30 – 8.15
(MAT, 8., 9. č)