LETNI PROGRAM DELA OŠ LENART

V letošnjem šolskem letu je na šoli 526 učencev in 73 delavcev šole. V projektu EKO šole sodelujemo že dvajseto leto.

V tem šolskem letu bom nadaljevali s programom dela iz prejšnjega šolskega leta ter ga še dopolnili z dodatnimi vsebinami. EKO odbor je za letošnje šolsko leto pripravil sledeči ekoakcijski načrt:

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje odpadnega papirja in kartona

Vodja aktivnosti: Simona Peserl Vezovnik 

Vsebina aktivnosti:

Spet bomo organizirali jesensko in spomladansko akcijo zbiranje odpadnega papirja za vse oddelčne skupnosti šole. Zbrani denar bodo učenci porabili za strokovno ekskurzijo.

Cilji aktivnosti:

– povečanje zbranih količin odpadnega papirja za reciklažo.
.

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš

Vodja aktivnosti: Srečko Kebrič 

Vsebina aktivnosti:

Tudi letos bomo skozi vse šolsko leto zbirali odpadne tonerje in kartuše in jih posredovali podjetju Bitea d.o.o.

Cilji aktivnosti:

– zbrati čim več odpadnih tonerjev in kartuš ter s tem učence ozaveščati o pomenu recikliranja in ponovne uporabe odvrženih stvari.
.

RAVNANJE Z ODPADKI / DETEKTIVI ZA ODPADKE

Vzpostavitev skupine ekodetektivov za odpadke

Vodja aktivnosti: Karmen Zavernik 

Vsebina aktivnosti:

Na razredni stopnji, ki domuje v drugi stavbi šole bomo organizirali skupino ekodetektivov za odpadke, ki bodo spremljali stanje na tem področju in podajali predloge za izboljšanje le tega.

Cilji aktivnosti:

–  ozaveščati učence o ekološkem ravnanju z odpadki v okolici šole.
.

RAVNANJE Z ODPADKI / OZAVEŠČANJE

Obisk centra za ravnanje z odpadki

Vodja aktivnosti: Janja Kojc 

Vsebina aktivnosti:

V okviru naravoslovnega dneva si bodo učenci 9. razredov tudi v tem letu ogledali zbirni center odpadkov podjetja Saubermacher v Lenartu.  Na ogled bomo v okviru učnih vsebin peljali tudi učence 3. razreda.

Cilji aktivnosti:

– učenci si bodo ogledali podjetje Saubermacher ter zbiranje / predelavo odpadkov, reševali bodo delovne liste o načinu in pomenu ločevanja odpadkov.
.

HRANA IN ZDRAVJE / ZMANJŠEVANJE ZAVRŽENE HRANE

Zmanjševanje zavržene hrane – Hrana ni za tjavendan

Vodja aktivnosti: Natalija Červek 

Vsebina aktivnosti:

Učenci bodo zbirali podatke in vodili evidence odvržene hrane v šolski kuhinji. Primerjali bodo šolske jedilnike in preučili, kako bi zmanjšali količine zavržene hrane.

Cilji aktivnosti:

– ozaveščanje in zmanjševanje količin zavržene hrane.
.

HRANA IN ZDRAVJE / ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje – vsakodnevne »minute za zdravje«

Vodja aktivnosti: Mateja  Bela

Vsebina aktivnosti:

Z učenci in sodelavci bomo v tem šolskem letu dali poudarek na področju izvajanja aktivnosti za zdravje in dobro počutje v razredu z uvajanjem vsakodnevne minute za zdravje.

Cilji aktivnosti:

–  ozaveščati učence o vplivu vsakodnevnih športnih aktivnostih na zdravje in počutje.
.

HRANA IN ZDRAVJE / EKO HRANA

Eko hrana- Tradicionalni slovenski zajtrk

Vodja aktivnosti: Tatjana Kraner

Vsebina aktivnosti:

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z organizacijo tradicionalnega slovenskega zajtrka. Od lokalnih pridelovalcev bomo pridobili med, maslo, domači kruh, domače mleko in jabolka.

Cilji aktivnosti:

– ozaveščati učence o pomenu zajtrka in uporabi lokalno pridelane hrane.
.

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST / DETEKTIVI ZA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST

Raziskovanje in predstavitev lokalne biotske raznovrstnosti

Vodja aktivnosti: Natalija Červek

Vsebina aktivnosti:

Z učenci bomo raziskali in predstavili lokalne biotske raznovrstnosti našega kraja.

Cilji aktivnosti:

– raziskati in predstaviti lokalne biotske raznovrstnosti v kraju.
.

OKOLICA ŠOLE / OZAVEŠČANJE

Skrb za živali

Vodja aktivnosti: Darka Sukič

Vsebina aktivnosti:

Tudi tekom tega šolskega leta bomo organizirali dve zbiralni akciji zbiranja hrane in zbiranje odej za živali, ki so v zavetišču. S tem bomo poskušali ozavestiti učence o odnosu do živali in skrbi za njih.

Cilji aktivnosti:

– skrb za živali s pomočjo humanitarnih zbiralnih akcij na šoli.
.

OKOLICA ŠOLE / ŠOLSKI VRT

Postavitev/ureditev ekovrta ob ustanovi

Vodja aktivnosti: Tatjana Kraner

Vsebina aktivnosti:

Tudi v tem letu bomo k obstoječim eko gredam bomo postavili še eno gredo in dodatno uredili vmesne poti. Sejali bomo slovenska avtohtona semena in lastno vzgojene sadike posadile v gredi. Pridelano zelenjavo bomo uporabili pri predmetih gospodinjstvo in sodobna priprava hrane.

Cilji aktivnosti:

– širjenje urejenega šolskega eko vrta, skrb za rastline, priprava sadik, zbiranje semen.
.

OKOLICA ŠOLE / ŠOLSKI VRT

Uporaba semen za šolski vrt

Vodja aktivnosti: Tatjana Kraner 

Vsebina aktivnosti:

V letošnjem šolskem letu bomo dali poudarek na uporabo semen rastlin, ki so avtohtone za naše področje. Ta semena bomo tudi uporabili v našem šolskem vrtu.

Cilji aktivnosti:

– uporaba avtohtonih vrst semen za naš šolski vrt.
.

OKOLICA ŠOLE / VZDRŽEVANJE IN UREJANJE

Vzdrževanje okolice šole

Vodja aktivnosti: Rebeka Peršak

Vsebina aktivnosti:

Z organizacijo zelenih straž bomo redno pregledovali in opozarjali na morebitno neurejenost šole ter se trudili za postavitev novih košev, ureditev skalnjaka in cvetlične grede ter postavitev šolskih klopi.

Cilji aktivnosti:

– skrb za urejno okolico šole.
.

Projektne aktivnosti / Ekošola meri odtis CO2

Didaktika, ozaveščanje

Vodja aktivnosti: Janja Kojc

Vsebina aktivnosti:

V tem šolskem letu bomo pričeli s projektom merjenje odtisa CO2. Skupaj z učenci in sodelavci bomo raziskovali, spremljali in ugotavljali, katere dejavnosti povzročajo največji odtis CO2, oblikovali ukrepe za njegovo zmanjšanje in aktivno sodelovali pri izvajanju ukrepov.

Cilji aktivnosti:

– oblikovali ukrepe za zmanjšanje odtisa CO2  in aktivno sodelovali pri izvajanju ukrepov.
.

Projektne aktivnosti / Altermed

Lokalna pridelava hrane, gibanje, zdravje

Vodja aktivnosti: Tatjana Kraner 

Vsebina aktivnosti:

Tudi letos bomo kot že vse do sedaj sodelovali na sejmu Altermed na temo lokalno  pridelana hrana, gibanje, zdravje.

Cilji aktivnosti:

– predstavitev šole na področju uporabe lokalno pridelane hrane in vpliv na zdravje.
.

Projektne aktivnosti / Ekobranje za ekoživljenje

Ozaveščanje, likovni natečaj

Vodja aktivnosti: Breda Špindler

Vsebina aktivnosti:

Kot že vsako leto doslej bomo tudi v tem šolskem letu vzpodbujali učence k prebiranju ekobranja.

Cilji aktivnosti:

–  učence preko eko gradiv ozaveščati na področju ekologije.

 

(Visited 177 times, 1 visits today)