OSNOVNA ŠOLA LENART

Ptujska cesta 25, 2230 Lenart, Slovenija

Tel.:   (02) 729 1230
Fax:   (02) 729 1231

Transakcijski račun:   01258-6030659995
Davčna številka:        27905918

Splet:      http://www.oslenart.si/
E-mail:    oslenart@guest.arnes.si