S poukom v šolskem letu 2018/19 smo pričeli v ponedeljek, 3.  septembra. Zadnji dan pouka za devete razrede  je  14. junij 2019, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2019.

 OCENJEVALNO OBDOBJE  TRAJANJE  KONFERENCE
Prvo od 3. septembra
do 31. januarja
zadnji teden pouka v januarju
Drugo od 2. februarja
do 14. junija (9. raz.)
do 24. junija (ostali)
zadnji teden pouka v juniju

 

POČITNICE

 JESENSKE od 29. oktobra do 2. novembra 2018
 NOVOLETNE od 27. decembra do 2. januarja 2019
 ZIMSKE od 18. februarja do 22. februarja 2019
 PRVOMAJSKE 29. april do 2. maja 2019

 

Zaključek pouka za učence 9. razredov rednih oddelkov in ONIS ter razdelitev spričeval je v petek, 14. junija 2019. Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda rednih ter oddelkov ONIS in PPVI je v ponedeljek, 24. junija 2019.

 

PRAZNIKI, POUKA PROSTI DNEVI

sreda, 31. oktober 2018

četrtek, 1. november 2018

DAN REFORMACIJE

DAN SPOMINA NA MRTVE

ponedeljek, 24. dec.  2018 POUKA PROST DAN (nadomeščanje, 29. 9. 2018)
torek, 25. december 2018 BOŽIČ
sreda, 26. december 2018 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
torek, sreda,
1., 2. januar 2019
NOVO LETO
petek, 8. februar 2019 PREŠERNOV DAN
ponedeljek, 22. april 2019 VELIKONOČNI PONEDELJEK
sobota, 27. april 2019 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
sreda, 1. maj 2018 in četrtek, 2. maj 2019 PRAZNIK DELA
petek, 3. maj 2019 POUKA PROST DAN (nadomeščanje, 11. 5. 2019)
torek, 25. junij 2019 POUKA PROST DAN (nadomeščanje, 11. 5. 2019)

 

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

Zaključne ekskurzije za učence bodo:

               24. 5. 2019 – 9. razredi

               drugi teden v juniju – ostali razredi