S poukom v šolskem letu 2016/17 smo pričeli v četrtek, 1.  septembra. Zadnji dan pouka za devete razrede  je  15. junij 2017, za vse ostale razrede pa se pouk konča 23. junija 2017.

 OCENJEVALNO OBDOBJE  TRAJANJE  KONFERENCE
Prvo od 1. septembra
do 31. januarja
zadnji teden pouka v januarju
Drugo od 1. februarja
do 15. junija (9. raz.)
do 22. junija (ostali)
zadnji teden pouka v juniju

 

POČITNICE

 JESENSKE od 30. oktobra do 3. novembra 2017
 NOVOLETNE od 25. decembra do 2. januarja 2018
 ZIMSKE od 26. februarja do 2. marca 2018
 PRVOMAJSKE 27. april do 2. maja 2018

 

Zaključek pouka za učence 9. razredov rednih oddelkov in ONIS ter razdelitev spričeval je v četrtek, 15. junija 2018. Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda rednih ter oddelkov ONIS in PPVI je v petek, 22. junija 2018.

 

PRAZNIKI, POUKA PROSTI DNEVI

torek, 31. oktober 2017

sreda, 1. november 2017

DAN REFORMACIJE

DAN SPOMINA NA MRTVE

ponedeljek, 25. december 2017 BOŽIČ
torek, 26. december 2017 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek, torek,
1., 2. januar 2018
NOVO LETO
četrtek, 8. februar 2018 PREŠERNOV DAN
ponedeljek, 2. april 2018 VELIKONOČNI PONEDELJEK
petek, 27. april 2018 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
torek, 1. maj 2018 in sreda, 2. maj 2018 PRAZNIK DELA

 

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

Zaključne ekskurzije za učence bodo:

               25. 5. 2018 – 9. razredi

               drugi teden v juniju – ostali razredi