SVETOVALNI DELAVCI    

Darka Sukič pedagoginja
Mojca Rebernak socialna delavka
Manuela Fišer mobilna specialna pedagoginja
Anja Zlatečan specialna pedagoginja