INTERESNE DEJAVNOSTI

NAZIV MENTOR  RAZRED
FOLKLORA Vesna Rošker 1. – 2. razred 
FOLKLORA Vesna Rošker 3. – 5. razred
LUTKE Marjetka Šenekar  3. – 5. razred
BRALNI KROŽEK Darinka Kolarič 2. a razred
BRALNI KROŽEK Alenka Jenuš 2. b razred
ROČNA DELA Alenka Jenuš 1. – 2. razred
BRALNI KROŽEK Andreja Habjanič 3. a razred
BRALNI KROŽEK Marjetka Šenekar 3. b razred
BRALNI KROŽEK Brankica Keser 4. a razred  
SUŠ Tadeja Volavšek 1. – 5. razred
SUŠ Leonida Rokavec 6. – 9. razred
BRALNI KROŽEK Manica Žgajner 4. c razred
BRALNI KROŽEK Breda Špindler 4. b razred
BRALNI KROŽEK, PROMETNI KROŽEK Marija Peserl 5. a razred
BRALNI KROŽEK, PROMETNI KROŽEK Rebeka Peršak 5. b razred
NARAVOSLOVNI KROŽEK Janja Kojc 6. – 7. razred
8. – 9. razred
MODELARSTVO  Danijel Divjak   6. – 9. razred
RAČUNALNIŠKI KROŽEK  Srečko Kebrič 5. – 9. razred 
NOVINARSKI KROŽEK, VESELA ŠOLA Simona Peserl Vezovnik 5. – 9. razred
4. – 6. razred
NARAVOSLOVNI KROŽEK Natalija Červek 8. –  9. razred
VESELA ŠOLA, BRALNA ZNAČKA Karolina Divjak 7. – 9. razred
6. – 9. razred
LOGIKA Anica Zarnec 6. – 9. razred
ZGODOVINSKI KROŽEK Bernard Petek 8. – 9. razred
ODBOJKA (dečki), PLESNI KROŽEK  Emica Jelatancev  4. – 9. razred 
NARAVOSLOVNI KROŽEK  Natalija Červek 8. – 9. razred 
ŠOLSKI RADIO Gregor Zorko 7. – 9. razred
PROSTOVOLJSTVO Anja Zlatečan 5. – 9. razred
PLANINSKI KROŽEK Maja Trafela Lubej 3. – 5. razred
ŠOLSKI PARLAMENT Tadeja Volavšek 1. – 9. razred
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA Manica Žgajner 4. a
PEVSKI ZBOR (ONIS) Marina Zimič 4. – 9. ONIS
MLADINSKI PEVSKI ZBOR, OTROŠKI PEVSKI ZBOR,
ORFFOV ANSAMBEL 
Marina Zimič 6. – 9. razred
3. – 5. razred
6. – 7. razred 
VESELA ŠOLA (ONIS),
KOLESARSKI KROŽEK (ONIS),
PRAVLJIČNI KROŽEK (ONIS)
Marija Kebrič 4. – 9. razred
5. razred
4. – 5. razred
V SVETU PRAVLJIC (PPVI) Mateja Bela PPVI   4, 5
BRALNI KLUB (ONIS), SUŠ Marija Brunec 6. – 7. razred, ONIS
PRAVLJIČNI KROŽEK (PPVI) Sabina Mulec PPVI 4