INTERESNE DEJAVNOSTI

NAZIV MENTOR  RAZRED
BRALNI KROŽEK Ksenija Šteflič 2. a razred
BRALNI KROŽEK Andreja Habjanič 2. b razred
NAŠ MALI LABORATORIJ Andreja Habjanič 1., 2. razred
BRALNI KROŽEK Marjetka Šenekar 2. c razred
CICI PEVSKI ZBOR, FOLKLORA Maja Tuš 1., 2. razred
VESELA MATEMATIKA Andreja Nudl 1., 2. razred
FOLKLORA Vesna Roškar 3., 4., 5. razred
BRALNI KROŽEK Vesna Rošker 3. a razred
BRALNI KROŽEK Barbara Domajnko 3. b razred
BRALNI KROŽEK Tomi Ploj 3. c razred
ŠAH Tomi Ploj 3. razred
BRALNI KROŽEK Breda Špindler 4. a razred
BRALNI KROŽEK Brankica Keser 4. c razred  
BRALNI KROŽEK Tadeja Volavšek 4. b razred  
SUŠ Ksenija Šteflič 1. – 5. razred
SUŠ Sabina Mulec 6. – 9. razred
BRALNI KROŽEK, PROMETNI KROŽEK Marija Peserl 5. b razred
BRALNI KROŽEK, PROMETNI KROŽEK Rebeka Peršak 5. c razred
BRALNI KROŽEK, PROMETNI KROŽEK Veronika Kosi Murko 5. a razred
NARAVOSLOVNI KROŽEK Veronika Kosi Murko 4., 5. razred
NARAVOSLOVNI KROŽEK Janja Kojc 6. – 7. razred 
MODELARSTVO  Tilen Fidler  6. – 9. razred
GEOGRAFSKI KROŽEK Gregor Škratek 6. – 9. razred
RAČUNALNIŠKI KROŽEK  Jenuš Marko 5. – 9. razred 
VESELA ŠOLA Simona Peserl Vezovnik 5. – 9. razred
4. – 6. razred
VESELA ŠOLA, BRALNA ZNAČKA Karolina Divjak 7. – 9. razred
6. – 9. razred
LOGIKA Anica Zarnec 6. – 9. razred
ZGODOVINSKI KROŽEK Bernard Petek 8. – 9. razred
NOGOMET Bernard Petek 8. – 9. razred
ODBOJKA (dečki), PLESNI KROŽEK  Emica Jelatancev  5. – 9. razred 
NARAVOSLOVNI KROŽEK  Natalija Červek 8. – 9. razred 
ŠOLSKI RADIO Gregor Škratek 7. – 9. razred
ŠOLSKI VRT Melani Vrbec 7. – 9. razred
PLANINSKI KROŽEK Maja Trafela Lubej 3. – 9. razred
ŠOLSKI PARLAMENT Nadja Ferk Rodeš 1. – 9. razred
KOŠARKA Andrej Šalamun 3. – 5. razred
KOŠARKA Gregor Zorko 6. – 9. razred
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA Brankica Keser 4. razred
PEVSKI ZBOR (ONIS) Marina Zimič 4. – 9. ONIS
MLADINSKI PEVSKI ZBOR, OTROŠKI PEVSKI ZBOR,
ŠOLSKI ANSAMBEL 
Marina Zimič 6. – 9. razred
3. – 5. razred
8. – 9. razred 
VESELA ŠOLA (ONIS),
PRAVLJIČNI KROŽEK (ONIS)
Marija Kebrič 4. – 9. razred
4. – 5. razred
USTVARJAM (PPVI) Mateja Bela PPVI   3, 4, 6
BRALNI KLUB (ONIS), SUŠ Marija Brunec 6. – 9. razred, ONIS
BRALNI KROŽEK (ONIS) Anja Mlakar 4. – 5. razred, ONIS
IGRARIJE (PPVI) Sabina Mulec PPVI 2, 3