RAZREDNA STOPNJA

Dopoldanske individualne govorilne ure za starše bodo dvakrat na mesec, in sicer prvi in zadnji teden v mesecu, za učence pa vsak prvi in tretji teden v mesecu. Popoldanske govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.30.

RAZRED RAZREDNIK GOVORILNE
URE ZA STARŠE
GOVORILNE
URE ZA UČENCE
UČILNICA
1. a Darinka Kolarič Torek,
9.10 – 9.55
Četrtek,
 11.55 – 12.40
Matična učilnica
1. b Maja Tuš Torek,
10.15 – 11.00
Sreda,
 11.55 – 12.40
Matična učilnica
1. c Alenka Jenuš Torek,
10.15 – 11.00
Ponedeljek,
11.55 – 12.40
Matična učilnica
2. a Ksenija Šteflič Torek,
11.05 – 11.50
Četrtek,
12.45 – 13.30
Matična učilnica
2. b Andreja Habjanič Petek,
11.05 – 11.50
Četrtek,
12.45 – 13.30
Matična učilnica
2. c Marjetka Šenekar Petek,
9.10 – 9.55
Torek,
7.30 – 8.15
Matična učilnica
3. a Vesna Rošker Torek,
11.05 – 11.50
Petek,
12.45 – 13.30
Matična učilnica 06
3. b Barbara Domajnko Ponedeljek,
11.05 – 11.50
Petek,
7.30 – 8.15
Matična učilnica 53
3. c Tomi Ploj Sreda,
11.05 – 11.50
Petek,
7.30 – 8.15
Matična učilnica 09
4. a Breda Špindler Petek,
11.55 – 12.40
Petek,
12.45 – 13.30
Matična učilnica
4. b Tadeja Volavšek Četrtek,
11.55 – 12.40
Petek,
12.45 – 13.30
Matična učilnica
4. c Brankica Keser Ponedeljek,
11.55 – 12.40
Petek,
12.45 – 13.30
Matična učilnica
5. a Veronika Kosi Ponedeljek,
9.10 – 9.55
Četrtek,
13.50 – 14.35
Matična učilnica 05
5. b Marija Peserl Ponedeljek,
10.15 – 11.00
Petek,
13.50 – 14.35
Matična učilnica 03
5. c Rebeka Peršak Četrtek,
8.20 – 9.05
Petek,
12.45 – 13.30
Matična učilnica 02
TJA Katja Kolarič Širovnik Ponedeljek,
8.20 – 9.05
Ponedeljek,
12.45 – 13.30
Matična učilnica

OPB

RAZRED UČITELJ GOVORILNE
URE ZA STARŠE
GOVORILNE
URE ZA UČENCE
UČILNICA
Druga strokovna delavka 1.a    OPB 1.r Marija Štraus Četrtek,
10.15 – 11.00
Torek,
9.05 – 9.50
Matična učilnica
Druga strokovna delavka 1.b    OPB 1.r Karmen Zavrnik Sreda,
9.10 – 9.55
Torek,
9.10 – 9.55
Zbornica sp.šole
Druga strokovna delavka 1.c    OPB 1.r Andreja Nudl Torek,
10.15 – 11.00
Torek,
11.05 – 11.50
Zbornica sp.šole
OPB 2.a Verica Projkov Sreda,
11.55 – 12.40
Torek,
11.55 – 12.40
Učilnica 2.a
OPB 2.b, JUV Sonja Boškovič Sreda,
11.50 – 12.40
Petek,
11.55 – 12.35
Učilnica 2.a
OPB 2.c, JUV Simona Vindiš Pirc
Sreda,
11.55 – 12.40
Torek,
11.50 – 12.40  
Matična učilnica 2.c
OPB 3.a, SLJ Nadja Ferk Rodeš Sreda,
10.15 – 11.00
Sreda,
7.30 – 8.15
Učilnica THV
OPB 3.b Andreja Čelan Sreda,
11.00 – 11.50
Četrtek,
12.00 – 12.45
Zbornica zg.šole
OPB 3.c, MAT Adrijana Jazbinšek Ponedeljek,
11.05 – 11.55
Petek,
13.50 – 14.35
Tehnika ONIS
OPB 4.a  GOS Melanie Vrbec Ponedeljek,
10.15 – 11.00
Ponedeljek,
13.50 – 14.35
Kabinet KEM
OPB 4.b  GOS Andrej Šalamun Ponedeljek,
10.15 – 11.00
Torek,
9.05– 14.45
Kabinet ŠPO
OPB 4.c Karmen Zelenko Sreda,
9.10 – 9.55
Petek,
8.20– 9.05
Zbornica Onis

PREDMETNA STOPNJA

Dopoldanske individualne govorilne ure za starše bodo dvakrat na mesec, in sicer prvi in zadnji teden v mesecu, za učence pa vsak teden. Popoldanske govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 16.30 do 18.00.

 RAZRED  UČITELJ  PREDMET GOVORILNE URE ZA STARŠE GOVORILNE URE ZA UČENCE  UČILNICA
6. a   Tadeja Kurnik Hadžiselimović SLJ Sreda,
10.05 – 11.00
Ponedeljek,
14.40 – 15.25
Učiteljski kabinet
6. b Bernard Petek ZGO, GEO Sreda,
11.05 – 11.50
Četrtek,
13.30 – 14.15
Učilnica ZGO
6. c Janja Kojc KEM, NAR Petek,        10.15 – 11.00 Torek,
13.30 – 14.15
Učilnica KEM
7.a Natalija Červek BIO, GEO Sreda,
10.15 – 11.00
Sreda,
13.30 – 14.15
Kabinet KEM
7.b Leonida Rokavec SLJ Torek,
11.05 – 11.50
Ponedeljek,
13.50 – 14.35
Matična učilnica
8. a Emica Jalatancev ŠPO Ponedeljek,
8.20 – 9.05
Ponedeljek,
13.35 – 14.20
Kabinet ŠPO
8. b Simona Peserl Vezovnik TJA,
pom. ravnatelja
Torek,
8.20 – 9.05
Ponedeljek,
13.45 – 14.30
Matična učilnica
9. a  Anica Zarnec MAT Sreda,
9.10 – 9.55
Torek,
13.50 – 14.35
Učilnica MAT1
9. b Maja Trafela Lubej TJA Ponedeljek,
10.15 – 11.00
Četrtek,
13.30 – 14.15
Učiteljski kabinet
9. c Srečko Kebrič MAT,
pom. ravnatelja
Ponedeljek,
11.05 – 11.50
Četrtek,
13.50 – 14.35
Pisarna 04
  Andreja Kramberger SLJ,DKE,VIE Ponedeljek,
9.10 – 9.55
Torek,
13.30 – 14.15
Učiteljski kabinet,
  Nina Pomberg  MAT Torek,
9.10 – 9.55
Ponedeljek,
13.50 – 14.35
Učilnica
MAT2, AN1
  Marina Zimič GUM Ponedeljek,
9.10 – 9.55
Sreda,
13.50 – 14.35
Učilnica GUM
  Andreja Štancer LUM Četrtek,
10.15 – 11.00
Četrtek,
13.30 – 14:15 
Učilnica in  kabinet LUM
  Gregor Zorko ŠPO Četrtek,
12.00 – 12.45
Ponedeljek,
14.00 – 14.45
Kabinet ŠPO
  Peter Šenekar GEO Torek,
9.10 – 9.55
Torek,
13.50 – 14.35
Kabinet LUM
  Erika Zorman TJA Petek,
10.15 – 11.00
Sreda,
13.30 – 14.15
Matična učilnica
   Manja Mulec TJA,NEM Ponedeljek,
11.05 – 9.55
Ponedeljek,
13.30 – 14.15
Učiteljski kabinet
  Gregor Škratek TIT Sreda,
11.05 – 11.50
Ponedeljek,
13.50 – 14.35
Matična učilnica
  Tilen Fidler FIZ Petek,
12.45 – 13.30
Torek,
13.50 – 14.35
THV1 kabinet
  Marko Jenuš RAČ Ponedeljek,
13.50 – 14.35
Sreda,
13.50 – 14.35
Matična učilnica

ONIS IN PPVI

 RAZRED UČITELJ  PREDMET GOVORILNE URE ZA STARŠE GOVORILNE URE ZA UČENCE  UČILNICA
1., 2 in 3. č Marija Kebrič   Ponedeljek,
10.15 – 11.00
Torek
12.45 – 13.30
Matična učilnica
druga strokovna delavka-1.r Mateja Polc   Sreda,
10.15 – 11.00
Torek,
12.45 – 13.30
ONIS 03, mavrična soba
4.,5.č Anja Mlakar   Ponedeljek,
10.15 – 11.00
Petek,
7.30 – 8.15
ONIS 01, mavrična soba
6., 8 in 9. č Marija Brumec   Torek,
10.15 – 11.00
Četrtek,
13.30 – 14.15
ONIS 03
OPB Karina Žarn   Ponedeljek,
11.00 – 11.45
Sreda,
11.50 – 12.40
Mavrična soba
PPVI 1,2,3 Sabina Mulec   Petek,
12.20 – 13.20
Ponedeljek,
12.20 – 13.20
Matična učilnica
PPVI 3,4,6 Mateja Bela   Ponedeljek,
11.05 – 11.50
Torek,
10.20 – 11.20
Matična učilnica

SVETOVALNI DELAVCI

  IME IN PRIIMEK   GOVORILNE URE ZA STARŠE GOVORILNE URE ZA UČENCE  UČILNICA
pedagoginja Darka Sukič   Ponedeljek,
8.20 – 9.05
Ponedeljek,
13.30 – 14.15
Pisarna pedagoginje
soc. delavka Mojca Rebernak
  Sreda,
08.15 – 9.00
Ponedeljek,
13.30 – 14.15
Pisarna soc. delavke
spec. pedagoginja Manuela Fišer   Sreda,
9.10 – 9.55 
Torek,
13.50 – 14.35
Pisarna 60
spec. pedagoginja Maja Šantl   Sreda,
11.05 – 11.50 
Četrtek,
13.50 – 14.55 
Pisarna 60
spec. pedagoginja Ines Stajan   Ponedeljek,
9.10 – 9.55
Sreda,
13.55 – 14.35 
Pisarna 60
psihologinja Nika Radišič    Torek,
9.10 – 9.55
Sreda,
13.55 – 14.35 
Pisarna soc. delavke