USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Občina Lenart. 

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Lenart. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Jožef Kramberger, Mojca Kramberger, Jožica Krajner), pet predstavnikov šole in vrtca (Tadeja Kurnik Hadžiselimović, Darinka Kolarič, Simona Bračko, Nataša Mlinarič) in trije predstavniki staršev (Violeta Zemljič Pšajd, Jožef Sedonja, Nataša Maguša Lorber).