USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Občina Lenart. 

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Lenart. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Saša Tomažič, Danijel Kovačič, Maksimiljan Šuman), pet predstavnikov šole in vrtca (Tatjana Kraner, Daniel Divjak, Simona Bračko, Nataša Mlinarič, Marjetka Šenekar) in trije predstavniki staršev (Romana Šalamun Šantl, Mateja Smonkar, Bojan Črešnar).