VODSTVO ŠOLE    

Marjan Zadravec ravnatelj
Simona Peserl Vezovnik pomočnica ravnatelja
Srečko Kebrič pomočnik ravnatelja

 

TAJNIŠTVO  

Darja Kajzersperger tajnica VIZ VI

 

 

(Visited 3.016 times, 10 visits today)