OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Peter Šenekar ŠAHOVSKE OSNOVE, ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE
Daniel Divjak OBDELAVA GRADIV – KOVINE
Tadeja Plavec SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Srečko Kebrič RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA
RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL
Marjetka Malek Toplak NEMŠČINA 1, 2 in 3
Gregor Zorko IZBRANI ŠPORT – NOGOMET
Gregor Zorko ŠPORT ZA SPROSTITEV
Gregor Zorko ŠPORT ZA ZDRAVJE
Emica Jelatancev  IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA
Janja Kojc POSKUSI V KEMIJI
Tadeja Kurnik H. GLEDALIŠKI KLUB
FILMSKA VZGOJA
Andreja Štancer LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 in 3
Gregor Zorko ŠPORT (ONIS)

NOBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Kristina Deleva FRANCOŠČINA – 7., 8. RAZRED
Andreja Štancer UMETNOST – 4., 5., 6. RAZRED
Ema Jelatancev ŠPORT – 4., 5., 6. RAZRED
Marjetka Malek Toplak NEMŠČINA – 4., 5., 6. RAZRED
Daniel Divjak TEHNIKA – 5., 6. RAZRED
Mojca Zemljič TEHNIKA – 4. RAZRED