OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Peter Šenekar ŠAH
Daniel Divjak OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE
Tatjana Kraner SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Srečko Kebrič RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA
Andreja Kramberger VERSTVA IN ETIKA 1
Marjetka Malek Toplak NEMŠČINA 1, 2 in 3
Gregor Zorko IZBRANI ŠPORT – NOGOMET
Gregor Zorko ŠPORT ZA SPROSTITEV
Gregor Zorko ŠPORT ZA ZDRAVJE
Emica Jelatancev PLES
IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA
Janja Kojc POSKUSI V KEMIJI
Tadeja Kurnik H. GLEDALIŠKI KLUB
Gregor Zorko PLES (ONIS)
ŠPORT ZA ZDRAVJE (ONIS)
Janja Kojc Kmetijstvo (ONIS)
Barbara Hojs ŠPORT (ONIS)

 

NOBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Kristina Deleva FRANCOŠČINA – 7., 8., 9. RAZRED
Andreja Štancer UMETNOST – 4., 5. RAZRED
Ema Jelatancev ŠPORT – 5., 6. RAZRED
Gregor Zorko ŠPORT – 4. RAZRED
Marjetka Malek Toplak NEMŠČINA – 4., 5., 6. RAZRED
Daniel Divjak TEHNIKA – 4., 6. RAZRED
Marija Peserl TEHNIKA – 4. RAZRED