Eden izmed ciljev Erasmus projekta, v katerega je vključena naša šola, je ozaveščanje otrok in zaposlenih na OŠ Lenart pa tudi širše lokalne skupnosti o pomembnosti samooskrbe. Temelj vsake samooskrbe so domača semena in sadike. Pomembno je, da se že otroci seznanijo s tem, kako pridelamo hrano in kako pomembno je, da ohranjamo avtohtona slovenska semena. Zato smo se odločili, da na naši šoli organiziramo izmenjavo semen. Organizacijo izmenjave semen in sadik so prevzeli učenci tretjih razredov z razredničarkami. 8. maja se je najprej nekaj učencev udeležilo izmenjave semen, ki je potekala v centru Lenarta v organizaciji RASG LAS Ovtar. Učencem je bil dogodek zelo zanimiv, z velikim navdušenjem so domov odnesli vsak svojo sadiko in nekaj semen. Naslednji teden pa so učenci izvedli izmenjavo semen in sadik še na šoli. Tržnica je bila zelo uspešna, učenci so  sodelovali v pogovoru o semenih in sadikah ter si izbrali svoje rastline. Res je bilo lepo videti, kako skrbno so ravnali s sadikami paradižnika, paprike ipd. Menimo, da  za aktivnost te izmenjave zares velja, da iz malega raste veliko – iz majhnih semen in sadik, zrastejo velike rastline; iz majhnih otrok, ki spoznavajo pomen lastne oskrbe s hrano na izkustveni način, pa bodo nekoč zrastli odrasli, ki bodo skrbeli za ohranjanje slovenskih avtohtonih semen in za prehransko samooskrbo.

Simona Peserl V.

V sredo, 15. 5. 2024, smo z učenci 1. triade izvedli izmenjavo semen in sadik. Učenci so več dni prinašali v šolo semena in sadike, ki so jim jih doma pripravile mame in babice. V podaljšanem bivanju so izdelali vrečke, v katere smo potem ta semena razdelili. Učiteljice smo jim razložile razliko med semeni in sadikami ter kako za njih skrbimo. Naučili so se nekaj novega ter doma sami posejali in posadili seme ali sadiko, ki so si ga izbrali. Učiteljice smo bile navdušene nad odzivom otrok, zato smo se odločile, da bomo to akcijo izvedle tudi v naslednjem šolskem letu.

                                                                            Učiteljice 3. razredov

(Visited 11 times, 1 visits today)