PREVOZ 

Zakon ureja za vse učence, ki imajo do šole več kot štiri kilometre in hodijo v šolo po nevarnih prometnih odsekih, brezplačen prevoz. 

VARNA POT V ŠOLO 

Vsem je znano, da Lenart leži ob zelo pomembni prometni cesti in da zaradi tega nastajajo vsakodnevni problemi glede zagotavljanja varne poti otrok v šolo. Spoštovani starši, prosimo vas, da gre otrok pravočasno v šolo in naj hodi po pločniku, tam, kjer pločnika ni, pa po levi strani ceste. Starši mlajših učencev, spremljajte večkrat svojega otroka v šolo. Pokažite mu, kje in na kakšen način lahko varno prečka cesto. Opozorite ga na upoštevanje prometnih predpisov in uporabo varne poti ter primerno obnašanje na poti v šolo in domov.

 

DRUGA POLOVICA ŠOLSKEGA LETA

VOZNI RED – PREVOZI RIBIČ (velja od 4. 2. 2019 do 24. 6. 2019)

RELACIJA  PRIHOD – ZJUTRAJ  ODHOD – POPOLDAN
MOČNA – SP. PARTINJE 1. vožnja – 6.40 na postaji – 6.50 prihod v šolo  1. vožnja – 13.15 
2. vožnja – 7.30 na postaji – 7.45 prihod v šolo   2. vožnja – 14.20
   3. vožnja – 15.30
SP. ŽERJAVCI – ELBL – KAPELA (ŽICE) – PERKO 1. vožnja – 7.00 na postaji – 7.20 prihod v šolo  1. vožnja – 13.00
2. vožnja – 7.55 na postaji – 8.13 prihod v šolo *  2. vožnja – 14.00
   3. vožnja – 15.30

*… sprememba voznega reda od 16. 4. 2019

KOMBI

HRASTOVEC – 7.05 1. vožnja – 13.00
VOLIČINA – 7.10 2. vožnja – 14.00
JUROVSKA CESTA – 7.20        Odvoz – 13.30
RADEHOVA – 7.00 in 7.35 Odvoz – 13.40 in 14.45
 LORMANJE – 7.40 Odvoz – 12.55 in 13.50


Boris Brunec, pomočnik ravnatelja