Drage učenke, dragi učenci!

Ob ponovnem pričetku šolanja na daljavo, se bodo spremenile vaše dnevne rutine, kar lahko sproži številne stiske, negotovost in žalost. Vedite, da se lahko v teh okoliščinah obrnete po pomoč. Čas, v katerem  trenutno živimo, ni enostaven in zdi se, kot da mu ni konca. Povečujejo se stiske, tako vas otrok in mladih, kot tudi odraslih. Pomembno je, da o težavah čim prej spregovorimo in poiščemo pomoč. Ta pomoč je lahko samo pogovor, podpora in varen prostor, kamor se lahko umaknemo. S tem dopisom vas želim spodbuditi, da o stiskah spregovorite z odraslimi, ki jim zaupate. Kadar pa to ni mogoče, se lahko obrnete na mnoge organizacije, ki nudijo pomoč.

Kontakti so naslednji:

TOM telefon 116 111, deluje vsak dan od 12.00 do 20.00. Če vam je neprijetno telefonirati, jim lahko tudi pišete na e naslov: tom@zpms.si ali pošljete sporočilo v njihovo klepetalnico: https://www.e-tom.si/stopi-v-stik/.

SOS telefon 0801155, v primeru kakršnegakoli nasilja, lahko pokličete na to številko, vsak dan od 12.00 do 22.00.

Društvo za nenasilno komunikacijo, kjer bodo pomagali v primeru nasilja vsak delovnik med 8.00 in 16.00 na telefonski številki 031 770 120.

V primeru doživljanja stisk zaradi spolne usmerjenosti ali spolne identitete se obrnete na društvo Legebitra, na telefonski številki 01 430 51 44 ali pišite na svetovalnica@legebitra.si.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, številka telefona 02 234 97 00.

Zaupni telefon Samarijan, brezplačno, anonimno in 24 ur na dan, za klice v duševni stiski 116 123.

UNICEF Slovenija, telefonska številka 031 510 200, deluje vsak dan od 9.00 do 17.00.

Ves čas, tudi ponoči, pa lahko pokličete  113, v primeru poškodb pa 112.

Za lažje premagovanje težav in stisk, je podatke zbrala Mojca Rebernak, soc. delavka.

(Visited 251 times, 1 visits today)