VOZNI RED – PREVOZI RIBIČ (velja samo za 24. 12. 2021)

RELACIJA  PRIHOD – ZJUTRAJ  ODHOD – POPOLDAN
MOČNA 1. vožnja – 6.40 na postaji – 6.50 prihod v šolo  1. vožnja – 12.00
2. vožnja – 7.55 na postaji – 8.05 prihod v šolo  2. vožnja – 12.55
 3. vožnja – 14.00
SP. PARTINJE 1. vožnja – 6.45 (viadukt AC) – 6.50 prihod v šolo  1. vožnja – 12.00 (Živko)
2. vožnja – 7.50 (Živko) – 8.05 prihod v šolo  2. vožnja – 12.55 (Živko)
 3. vožnja – 14.00 (viadukt AC)
SP. ŽERJAVCI – ELBL – PERKO 1. vožnja – 7.00 na postaji – 7.20 prihod v šolo  1. vožnja – 12.20
2. vožnja – 7.25 na postaji – 7.45 prihod v šolo  2. vožnja – 13.20
   3. vožnja – 14.00

KOMBI

VOLIČINA – 7.00 Odvoz – 13.00
VINIČKA VAS – 7.15 Odvoz – 13.00
JUROVSKA CESTA – 7.45 Odvoz – 12.30
RADEHOVA – 6.50, 7.50 Odvoz – 12.45 in 13.45
LORMANJE – 6.45, 7.55 Odvoz – 12.00 in 12.55

Med prevozom je obvezna uporaba zaščitne maske.

Simona Peserl Vezovnik, pomočnica ravnatelja

(Visited 18 times, 1 visits today)