STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, UMETNIKA

Vlogo za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika in umetnika najdete na spletni strani OŠ Lenart (Prenos dokumentov).

Izpolnjen predlog za dodelitev statusa športnika, umetnika z vsemi potrebnimi prilogami oddajte pri šolski svetovalni službi, v pisarni št. 13.

Rok za oddajo predloga je petek, 29. 9. 2023.

Mojca Rebernak, šolska soc. delavka

 

 

(Visited 299 times, 1 visits today)