NOV VOZNI RED

VOZNI RED – PREVOZI RIBIČ (velja od 1. 4. 2021) za ONIS in PPVI

KOMBI

ZAVRH – 7.30 Odvoz – 13.20
VOLIČINA – 7.35 Odvoz – 13.20
ŠETAROVA – 7.35 Odvoz – 13.20
SVETI JURIJ – 7.45 Odvoz – 13.20

Med prevozom je obvezna uporaba zaščitne maske.

Boris Brunec, pomočnik ravnatelja

(Visited 18 times, 1 visits today)