Oddelek: 1.a
Razrednik: Marjetka Šenekar

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ SLJ N1A ŠPO  SLJ
 2 MAT  SLJ  SLJ ŠPO MAT
 3 N1A MAT MAT SLJ  SPO
 4 SPO ŠPO LUM SPO GUM
 5  GUM  DDP LUM     
 6          

 

Oddelek: 1.b
Razrednik: Andreja Habjanič

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ SLJ SLJ ŠPO  SLJ
 2 MAT SLJ  N1A ŠPO  MAT
 3 SPO MAT MAT SLJ  SPO
 4 N1A  ŠPO LUM SPO GUM
 5  GUM  DDP LUM    
 6          

 

Oddelek: 1.c
Razrednik: Ksenija Šteflič

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ N1A  ŠPO MAT  SLJ
 2 SLJ SLJ  ŠPO SLJ  MAT
 3 MAT MAT SLJ SPO  LUM
 4 SPO  ŠPO  SPO N1A LUM
 5  GUM  DDP    GUM    
 6          

 

Oddelek: 2.a
Razrednik: Tomi Ploj

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ŠPO  MAT SLJ TJA  SLJ
 2 ŠPO  SLJ SLJ MAT  SLJ
 3 MAT SPO  TJA SLJ  MAT
 4 SLJ  LUM GUM SPO GUM
 5  SPO  LUM ŠPO    BK
 6          

 

Oddelek: 2.b
Razrednik: Vesna Rošker

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ŠPO  MAT  SLJ MAT  SLJ
 2 ŠPO  SLJ  SLJ TJA  SLJ
 3 MAT SPO  SPO SLJ MAT
 4 SLJ LUM GUM SPO GUM
 5  TJA LUM  ŠPO    BK
 6          

 

Oddelek: 2.c
Razrednik: Barbara Domajnko

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ  SLJ  ŠPO MAT  SLJ
 2 SLJ  TJA  ŠPO SLJ  SLJ
 3 MAT SPO  SLJ TJA MAT
 4 SPO LUM MAT SPO GUM
 5  ŠPO LUM  GUM    BK
 6          

 

Oddelek: 3.a 
Razrednik: Darinka Kolarič

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 TJA  ŠPO  MAT SLJ MAT
 2 SLJ  MAT  SLJ SLJ  TJA
 3 ŠPO SLJ  SPO MAT SLJ
 4 MAT SLJ  LUM GUM SPO
 5 GUM   SPO LUM  TRAČ ŠPO 
 6    DDP     BK 

 

Oddelek: 3.b
Razrednik: Alenka Jenuš

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ŠPO  ŠPO  TRAČ MAT  ŠPO
 2 TJA  MAT  SLJ SLJ  SLJ
 3 MAT SLJ  MAT ŠPO MAT
 4 SLJ SLJ  LUM SPO SPO
 5 GUM SPO  LUM GUM  TJA
 6    DDP      BK

  

Oddelek: 4.a
Razrednik: Breda Špindler

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 MAT  SLJ  MAT SLJ  ŠPO
 2 SLJ  MAT  SLJ NIT  MAT
 3 NIT  ŠPO  DRU MAT TJA
 4 DRU  NIT  LUM ŠPO SLJ
 5 TRAČ  TJA  LUM GUM  GUM/RU
 6 NUM,N2N  NTE NŠP    BK
 7 N2N        

 

Oddelek: 4.b
Razrednik: Branka Keser

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 MAT  SLJ  MAT SLJ  MAT
 2 SLJ  MAT  SLJ TRAČ TJA
 3 NIT  ŠPO  TJA MAT  ŠPO
 4 DRU  NIT  LUM ŠPO  SLJ
 5 GUM/RU  GUM  LUM DRU  NIT
 6 NUM,N2N
 NTE  NŠP   BK
 7 N2N        

 

Oddelek: 5.a
Razrednik: Rebeka Peršak

   PON TOR SRE ČET PET
 0     DDP     
 1 GUM  MAT  SLJ NIT  TJA
 2 SLJ  SLJ  MAT SLJ  MAT
 3 MAT  GOS DRU DRU  ŠPO
 4 DRU  ŠPO  LUM TJA  SLJ
 5 ŠPO TJA  LUM GUM/RU NIT
 6 NUM,N2N  NTE  NTE   BK
 7 N2N        

 

Oddelek: 5.b
Razrednik: Maja Tuš

   PON TOR SRE ČET PET
 0      DDP    
 1 SLJ  MAT  SLJ GUM/RU  MAT
 2 MAT  DRU  MAT SLJ  SLJ
 3 GUM  SLJ  DRU TJA TJA
 4 ŠPO  GOS  LUM NIT  ŠPO
 5 NIT  TJA  LUM ŠPO  DRU
 6 NUM, N2N
NŠP1
NIT NTE NŠP2  BK
 7 N2N         

 

Oddelek: 5.c
Razrednik: Marija Peserl

   PON TOR SRE ČET PET
 0     DDP     
 1 TJA  MAT  SLJ TJA  DRU
 2 MAT  DRU  MAT NIT SLJ
 3 SLJ  SLJ  ŠPO MAT  ŠPO
 4 GUM  ŠPO  TJA SLJ  LUM
 5 NIT  GOS  DRU GU/RUM  LUM
 6 NUM, N2N
NŠP1
 NIT  NTE
 NŠP2 BK
 7  N2N  
   

 

Oddelek: 6.a
Razrednik: Bernard Petek

   PON TOR SRE ČET PET
 0          RU
 1 NAR  MAT GOS/TIT MAT SLJ
 2 ZGO  ŠPO GOS/TIT SLJ ŠPO
 3 ŠPO  TJA MAT GUM  MAT
 4 TIT/GOS  SLJ SLJ TJA TJA
 5 TIT/GOS  SLJ TJA LUM  NAR
 6  NUM  NŠP NTE  N2N  GEO
7        N2N  

 

Oddelek: 6.b
Razrednik: Janja Kojc

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 MAT  SLJ GUM MAT ZGO
 2 ŠPO  MAT ŠPO SLJ SLJ
 3 NAR  TJA MAT TJA  SLJ
 4 TJA  TIT GOS LUM  TJA
 5 SLJ  TIT GOS/RU NAR  ŠPO
 6 NUM   NŠP NTE  N2N  GEO
7       N2N   

 

Oddelek: 6.c
Razrednik: Tadeja Kurnik Hadžiselimović

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ZGO  GEO MAT MAT  SLJ
 2 LUM  ŠPO TJA SLJ  ŠPO
 3 ŠPO TJA  SLJ NAR  MAT
 4 TJA  NAR SLJ GOS TJA
 5  MAT  SLJ GUM  GOS/RU  TIT
 6 NUM   NŠP  NTE  N2N  TIT
  7         N2N  

 

Oddelek: 7.a
Razrednik: Leonida Rokavec

   PON TOR SRE ČET PET
 0         RU 
 1 GEO  TIT TJA DKE GUM
 2 SLJ  ZGO MAT MAT TJA
 3 LUM  MAT SLJ ŠPO NAR
 4 ŠPO  TJA NAR SLJ NAR
 5 TJA SLJ GEO ZGO MAT
 6 UBE  SPH,ŠZZ
NI1 N2F,ŠHO
 GKL
7    SPH NI1   N2F   
8          

 

Oddelek: 7.b
Razrednik: Natalija Červek

   PON TOR SRE ČET PET
 0         RU 
 1 NAR  DKE ZGO TJA ŠPO
 2 NAR  MAT TJA MAT SLJ
 3 SLJ  GUM GEO LUM TJA
 4 GEO  TJA ŠPO SLJ ZGO
 5 MAT  NAR SLJ TIT MAT
 6 UBE SPH, ŠZZ
RAD, NI1  N2F, OGK
 GKL
7   SPH  NI1  N2F
 
 8          

 

Oddelek: 8.a
Razrednik: Simona Peserl Vezovnik

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 FIZ  KEM SLJ KEM MAT
 2 MAT  TJA GEO/BIO LUM GUM
 3 TJA  SLJ ŠPO TIT BIO
 4 SLJ  MAT FIZ ZGO ŠPO
 5 GEO  ZGO MAT TJA SLJ/RU
 6 DKE  MME  RAD, POK
ŠSP1
LSN2, OGK
ŠSP2
NI2
 7          NI2
8          

 

Oddelek: 8.b
Razrednik: Tatjana Kraner

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 LUM  ZGO SLJ DKE MAT
 2 MAT  TJA BIO/GEO KEM GEO
 3 TJA  SLJ FIZ ZGO FIZ
 4 SLJ  MAT GUM TIT BIO
 5 ŠPO  ŠPO MAT TJA SLJ/RU
 6 KEM MME
POK, ŠSP1 LSN2,ŠHO
ŠSP2 
NI2
7          NI2
 8          

 

Oddelek: 9.a
Razrednik: Anica Zarnec

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ/RU  TJA KEM ZGO FIZ
 2 TJA  SLJ SLJ TJA MAT
 3 MAT ZGO GEO SLJ GEO
 4 KEM  FIZ BIO MAT SLJ
 5 LUM  MAT ŠPO ŠPO GUM
 6 BIO  NI3, SPH  POK, ROM N2F,LSN2
OGK
IŠP_O
7  IŠPN,VE1 NI3, SPH     N2F  
8          

 

Oddelek: 9.b
Razrednik: Srečko Kebrič

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ/RU TJA BIO FIZ KEM
 2 TJA SLJ SLJ TJA MAT
 3 MAT FIZ KEM SLJ GUM
 4 LUM  ZGO GEO MAT SLJ
 5 BIO  MAT ŠPO ŠPO ZGO
 6 GEO NI3
ROM ŠHO,OGK  IŠP_O
7 IŠPN,VE1  NI3       
8