Oddelek: 1.a
Razrednik: Darinka Kolarič

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ SLJ SLJ ŠPO SLJ
 2 SLJ N1A MAT ŠPO MAT
 3 MAT MAT LUM N1A SPO
 4 SPO SPO LUM SLJ GUM
 5 ŠPO  GUM DDP    
 6          

.
.
Oddelek: 1.b

Razrednik: Maja Tuš

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ N1A SLJ ŠPO  SLJ
 2 SLJ SLJ MAT ŠPO MAT
 3 MAT MAT LUM SLJ N1A
 4 SPO  SPO LUM SPO GUM
 5 ŠPO  GUM DDP    
 6          

.
.
Oddelek: 1.c

Razrednik: Alenka Jenuš

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ ŠPO SLJ SLJ SLJ
 2 SLJ ŠPO MAT MAT  MAT
 3 MAT N1A SPO GUM  SPO
 4 SPO SLJ LUM N1A ŠPO
 5   GUM LUM  DDP  
 6          


.
Oddelek: 2.a
Razrednik: Ksenija Šteflič

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ŠPO  SLJ MAT SLJ TJA
 2 ŠPO MAT SLJ SLJ  SLJ
 3 MAT GUM SLJ SPO  SPO
 4 SLJ  TJA LUM GUM MAT
 5  DDP  SPO LUM   ŠPO
 6          

.
.
Oddelek: 2.b
Razrednik: Andreja Habjanič

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ŠPO  SLJ MAT SLJ SLJ
 2 ŠPO MAT SLJ SLJ SPO
 3 MAT SPO SLJ SPO MAT
 4 SLJ GUM LUM GUM TJA
 5 DDP TJA LUM   ŠPO
 6          

.
.
Oddelek: 2.c

Razrednik: Marjetka Šenekar

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ ŠPO  TJA SLJ  MAT
 2 SLJ ŠPO  SLJ MAT TJA
 3 SPO MAT SLJ SPO SLJ
 4 GUM SLJ MAT GUM LUM
 5 DDP SPO ŠPO   LUM
 6          

.
.
Oddelek: 3.a
Razrednik: Vesna Rošker

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ  SLJ ŠPO MAT MAT
 2 TJA  SLJ MAT SLJ ŠPO
 3 MAT MAT SLJ SLJ SLJ
 4 SPO TRAČ SPO LUM SPO
 5 ŠPO GUM TJA LUM GUM 
 6   DDP       

.
.
Oddelek: 3.b
Razrednik: Barbara Domajnko

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ  SLJ  MAT TJA  MAT
 2 MAT  SLJ  SLJ SLJ  ŠPO
 3 TJA ŠPO  SLJ MAT SLJ
 4 TRAČ MAT SPO LUM SPO
 5 ŠPO SPO GUM LUM GUM
 6    DDP      

.
.
Oddelek: 3.c
Razrednik: Tomi Ploj

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ  SLJ  MAT SLJ  MAT
 2 MAT  SLJ TJA SLJ ŠPO
 3 ŠPO ŠPO  SLJ MAT SLJ
 4 TJA MAT TRAČ LUM SPO
 5 SPO GUM SPO LUM GUM
 6   DDP       

.
.
Oddelek: 4.a
Razrednik: Breda Špindler

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 SLJ  MAT SLJ MAT ŠPO
 2 MAT SLJ MAT SLJ MAT
 3 NIT TJA DRU ŠPO TJA
 4 DRU NIT LUM NIT SLJ
 5 ŠPO  GUM/RU LUM GUM TRAČ
 6 N2N
 NUM,NŠP    NRA  
 7 N2N  NUM      

.
.
Oddelek: 4.b
Razrednik: Tadeja Volavšek

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 SLJ MAT SLJ MAT TJA
 2 MAT  NIT MAT SLJ SLJ
 3 DRU  SLJ DRU NIT MAT
 4 NIT TJA LUM ŠPO ŠPO
 5 ŠPO GUN/RU LUM TRAČ GUM
 6 N2N,NTE  NUM,NŠP     NRA  
 7 N2N  NUM      

.
.
Oddelek: 4.c
Razrednik: Brankica Keser

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 SLJ MAT SLJ MAT ŠPO
 2 MAT  TJA MAT ŠPO MAT
 3 DRU SLJ NIT SLJ SLJ
 4 NIT ŠPO LUM DRU TJA
 5 TRAČ GUM/RU LUM NIT GUM
 6 N2N,NŠP   NUM    NRA   
 7 N2N NUM      

.
.
Oddelek: 5.a
Razrednik: Veronika Kosi Murko

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 ŠPO  MAT MAT SLJ  SLJ
 2 SLJ  ŠPO SLJ DRU  GUM
 3 TJA TJA NIT TJA MAT
 4 MAT NIT DRU GOS NIT
 5 DRU  SLJ GUM/RU ŠPO LUM
 6 N2N
 NUM NŠP  NTE LUM
 7 N2N   NUM NŠP    

.
.
Oddelek: 5.b
Razrednik: Marija Peserl

   PON TOR SRE ČET PET
 0      DDP    
 1 SLJ  TJA MAT ŠPO SLJ
 2 NIT MAT  ŠPO SLJ MAT
 3 ŠPO  SLJ  SLJ DRU TJA
 4 MAT GUM  DRU GOS NIT
 5 DR NIT  TJA GUM/RU LUM
 6 NTE NUM   N2N
 NŠP LUM
 7   NUM N2N
   

.

Oddelek: 5.c
Razrednik: Rebeka Peršak

   PON TOR SRE ČET PET
 0      DDP    
 1 SLJ  MAT MAT TJA SLJ
 2 DRU SLJ DRU SLJ MAT
 3 MAT ŠPO  SLJ DRU NIT
 4 NIT TJA  GUM NIT TJA
 5 LUM GOS ŠPO GUM ŠPO
 6 LUM  NUM  N2N
NTE,NŠP  
 7    NUM N2N
   

.
.
Oddelek: 6.a
Razrednik: Tadeja Kurnik Hadžiselimović

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 TJA TIT/GOS ŠPO TIT/GOS MAT
 2 NAR TIT/GOS MAT TIT/GOS NAR
 3 GEO GUM TJAm MATm SLJm
 4 ŠPO SLJ SLJ SLJ ŠPO
 5 MAT TJA ZGO SLJ LUM
 6   NUM N2N,NŠP  TJAT RU
7   NUM   N2N,NŠP    

.
.
Oddelek: 6.b
Razrednik: Bernard Petek

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 TJA  TJA TIT/GOS SLJ TIT/GOS
 2 ŠPO MAT TIT/GOS NAR TIT/GOS
 3 ZGO  LUM TJAm MATm  SLJm
 4 GUM  NAR ŠPO ŠPO  MAT
 5 SLJ  SLJ MAT GEO TJA
 6 SLJ NUM NŠP,N2N  NTE RU
7   NUM NŠP,N2N    

.

.
Oddelek: 6.c
Razrednik: Janja Kojc

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ  MAT NAR TJA NAR
 2 ŠPO GUM SLJ LUM ZGO
 3 TJA  GEO TJAm MATm  SLJm
 4 MAT  TJA ŠPO ŠPO  TIT
 5 GOS  SLJ MAT SLJ TIT
 6 GOS   NŠP,N2N  NTE RU
7     NŠP,N2N    


.
Oddelek: 7.a
Razrednik: Natalija Červek

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 MAT  SLJ DKE MAT  TJA
 2 TJA  TJA GEO ZGO GEO
 3 GUM NAR SLJ NAR ŠPO
 4 ZGO LUM MATm NAR MAT
 5 SLJ ŠPO TIT TJAm SLJm
 6 ŠHK,ŠZZ SPH  OGL,ŠZZ
TUV
NI1 RU
 7    SPH  OGL NI1   

.
.
Oddelek: 7.b
Razrednik: Leonida Rokavec

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ SLJ TJA MAT MAT
 2 TJA ZGO DKE GUM GEO
 3 NAR TIT SLJ ZGO ŠPO
 4 NAR  GEO MATm LUM TJA
 5 MAT ŠPO NAR TJAm SLJm
 6 FIV,ŠZZ SPH OGL N2F,NI1,LS1  RU
7 FIV  SPH OGL N2F,NI1,LS1   

.
.
Oddelek: 8.a
Razrednik: Ema Jelatancev

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 GUM  ŠPO TIT GEO ZGO
 2 MAT  SLJ TJA SLJ MAT
 3 SLJ/RU ZGO MAT FIZ GEO/BIO
 4 TJA MAT KEM TJA SLJ
 5 KEM FIZ BIO LUM ŠPO
 6 ŠHK,FIV
DKE POK,OGL ŠSP,LS2
NI2
7 FIV MME,ŠSP POK,OGL
LS2 NI2

.
.
Oddelek: 8.b
Razrednik: Simona Peserl Vezovnik

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 GEO/BIO  KEM DKE GUM LUM
 2 MAT SLJ TJA SLJ MAT
 3 SLJ/RU BIO MAT ŠPO BIO/GEO
 4 TJA MAT FIZ TJA SLJ
 5 FIZ ZGO ŠPO KEM ZGO
 6 ŠHK
TIT TUV ŠSP
NI2
 7   ŠSP,MME      NI2

..
.
Oddelek: 9.a
Razrednik: Anica Zarnec

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 KEM LUM ZGO FIZ BIO
 2 GEO BIO KEM TJA SLJ
 3 MAT SLJ/RU ŠPO SLJ MAT
 4 SLJ FIZ TJA MAT ZGO
 5 TJA MAT SLJ ŠPO GUM
 6 ŠHK,FIV  NI3  ROM,TUV
GEO IŠO,IŠN
LS3
 7 FIV NI3    LSN3 IŠO,LS3 

.
.
Oddelek: 9.b
Razrednik: Maja Trafela Lubej

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 FIZ  GEO BIO KEM FIZ
 2 GEO LUM ZGO TJA SLJ
 3 MAT SLJ/RU ŠPO SLJ MAT
 4 SLJ  ZGO TJA MAT GUM
 5 TJA  MAT SLJ ŠPO BIO
 6 ROM,FIV KEM TUV,OGL N2F  IŠO,IŠN
LS3
7 FIV    OGL N2F IŠO,LS3  

.
.
Oddelek: 9.c
Razrednik: Srečko Kebrič

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ZGO  BIO GUM LUM GEO
 2 FIZ KEM ŠPO TJA SLJ
 3 MAT SLJ/RU ZGO SLJ MAT
 4 SLJ  ŠPO TJA MAT BIO
 5 TJA  MAT SLJ FIZ KEM
 6 ROM,FIV GEO ROM,TUV
POK
N2F IŠO,IŠN
LS3
7 FIV  NI3  POK N2F IŠO,LS3