Ker v šolskem letu 2019/20 učenci 9. razredov niso opravljali NPZ, se je spremenil tudi kriterij izbire kandidatov za vpis v srednje šole, ki bodo vpis omejile. Če se bo v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni srednji šoli v posameznem izobraževalnem programu na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda, se izbira med njimi opravi na podlagi vsote točk iz zaključnih ocen SL, MAT in AN v 7., 8. in 9. razredu. Kandidat lahko na ta način zbere dodatnih 45 točk. (Povzeto iz okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 12. 5. 2020)

Darka Sukič, pedagoginja

(Visited 20 times, 1 visits today)