Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

  • se z 3. 2. 2022 za 3.b razred uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram tako, da se bo učni proces izvajal na daljavo preko spletnih učilnic za vse učence, ki imajo odrejeno karanteno.

         Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 4. 2. 2022.

  • se z 3. 2. 2022 za 5.a razred uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram tako, da se bo učni proces izvajal na daljavo preko spletnih učilnic za vse učence, ki imajo odrejeno karanteno.

         Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 4. 2. 2022.

  • se z 3. 2. 2022 za 7.b razred uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram tako, da se bo učni proces izvajal na daljavo preko spletnih učilnic za vse učence, ki imajo odrejeno karanteno.

         Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 4. 2. 2022.

  • se z 3. 2. 2022 za 9.c razred uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram tako, da se bo učni proces izvajal na daljavo preko spletnih učilnic za vse učence, ki imajo odrejeno karanteno.

         Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 4. 2. 2022.

  • se z 29. 1. 2022 za 4.c razred uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram tako, da se bo učni proces izvajal na daljavo preko spletnih učilnic za vse učence, ki imajo odrejeno karanteno.

         Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 4. 2. 2022.

  • se z 28. 1. 2022 za 2.b razred uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram tako, da se bo učni proces izvajal na daljavo preko spletnih učilnic za vse učence, ki imajo odrejeno karanteno.

         Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 3. 2. 2022.

  • se z 28. 1. 2022 za 7.a razred uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram tako, da se bo učni proces izvajal na daljavo preko spletnih učilnic za vse učence, ki imajo odrejeno karanteno.

         Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 3. 2. 2022.

  • se z 26. 1. 2022 za 4.č in 5.č razred uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram tako, da se bo učni proces izvajal po hibridnem modelu, in sicer na daljavo preko spletnih učilnic za vse učence, ki imajo odrejeno karanteno, za učence, ki pa niso bili v visokorizičnem kontaktu z okuženo osebo oziroma sodijo med izjeme, pa se bo izvajal učni proces v šoli.

         Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 30. 1. 2022.

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

                                                                           

Ravnatelj: Marjan Zadravec

(Visited 7 times, 1 visits today)