Spoštovani straši!

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, med drugim prinaša bistvene novosti na področju označevanja živil, ki stopijo v veljavo 13. 12. 2014. S to uredbo moramo v obratih javne prehrane na najmanj enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi (jedilni list), navesti alergene v živilih. V prilogi objavljeni na spletu (Prehrana – Seznam alergenov) so zapisane snovi ali proizvodi, ki skladno s določili uredbe (EU) št. 1169/2011 povzročajo alergije ali občutljivost.

Na naši šoli bodo alergeni posebej označeni na jedilnem listu.

Tatjana Kraner, vodja prehrane

(Visited 46 times, 1 visits today)