Dragi učenci 1. triade in spoštovani starši!

Po dolgih dveh mesecih boste učenci spet sedli v šolske klopi. Preživeli smo eno obdobje življenja, ki nam je dalo veliko novih spoznanj.

Predvidevam, da ste že komaj čakali, da pridete v šolo, da srečate sošolce in učitelje, vi spoštovani starši pa, da zadihate s polnimi pljuči.

Pouk za učence 1. triade rednega programa in nižjega izobrazbenega standarda se začne v ponedeljek, 18. 5. 2020. Kot vam je poznano, moramo upoštevati določene varnostne standarde. Eden izmed teh je, da je v razredih lahko največ 15 učencev, zato bomo vsak razred razdelili v dve skupini. To pomeni, da bo iz treh 1. razredov nastalo šest skupin, podobno bomo razdelili oddelke 2. in 3. razreda. Z vidika urejanja prostorov in  potrebnih učiteljev je organizacija  zelo zahtevna.

Spremembe bodo naslednje. Na spodnji šoli bo potekal pouk samo  za učence 1. razreda, na zgornji šoli, Ptujska cesta 25, pa za učenci 2. in 3. razreda. Slednji bodo  v učilnicah, kjer  so bili do sedaj učenci 4. in 5. razreda.

Prihod v šolo je v  ponedeljek, 18. 5. 2020:

  • 1. razred: 8.00 do 8.15
  • 2. razred: 7.50 do 8.05
  • 3. razred: 8.10 do 8.20

Na osnovi priporočil NIJZ starši ne smete vstopati v šolo. Prvi dan bodo učence pred vrati sprejele razredničarke. Za 1. razrede pa velja, da boste starši vsak dan oddali otroke učiteljici pred vrati šole, prav tako boste pred vrati šole sprejemali otroke ob odhodu domov.

Organizirano bo jutranje varstvo in podaljšano bivanje, v kolikor se bodo izkazale potrebe staršev. Poskrbljeno bo za šolsko prehrano, zajtrk, malice in kosila ter šolske prevoze.

Pedagoški proces bomo izvajali v skladu s pedagoško etiko in zakonskimi normami, veliko časa in aktivnosti  bo namenjeno učenčevi pozornosti, njegovemu počutja in varnosti.

Spoštovani starši, več konkretnih informacij vam bodo podali razredniki. Verjamem, da bomo morebitne težave, probleme reševali sproti z veliko mero potrpežljivosti.

Veselim se srečanja z učenci, starši in sodelavci.

Prijazen pozdrav

                                                                                     Ravnatelj: Marjan Zadravec

(Visited 12 times, 1 visits today)