Dragi učenci 9. razredov in posebnega programa vzgoje in izobraževanja, spoštovani starši!

Po dolgih dveh mesecih boste učenci spet sedli v šolske klopi. Preživeli smo eno obdobje življenja, ki nam je dalo veliko novih spoznanj.

Predvidevam, da ste že komaj čakali, da pridete v šolo, da srečate sošolce in učitelje, vi spoštovani starši pa, da zadihate s polnimi pljuči.

Pouk za učence 9. razreda rednega programa in posebnega programa vzgoje in izobraževanja se začne v ponedeljek, 25. 5. 2020.

Kot vam je poznano moramo upoštevati določene varnostne standarde. Eden izmed teh je, da je v razredih lahko največ 15 učencev, zato bomo učence  enega oddelka razdelili v dve skupini. To pomeni, da bodo iz dveh oddelkov 9. razreda nastale štiri skupine. Učenci 9. razreda nižjega izobrazbenega standarda in učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja  se ne bodo delili. Z vidika urejanja prostorov in  potrebnih učiteljev je organizacija  zelo zahtevna.

Prihod v šolo za učence 9. razredov je v  ponedeljek, 25. 5. 2020, od 7. 50 ure naprej.  Učenci, ki so v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, pridejo v šolo glede na dogovor z razredničarko.

Na osnovi priporočil NIJZ starši ne smete vstopati v šolo. Prvi dan bodo učence pred vrati sprejele razredničarke.

Poskrbljeno bo za šolsko prehrano, malice in kosila ter šolske prevoze.

Pedagoški proces, pomeni pouk in ostale dejavnosti, bomo izvajali v skladu s pedagoško etiko in zakonskimi normami, veliko časa in aktivnosti  bo namenjeno učenčevi pozornosti  v smer njegovega počutja in varnosti.

Spoštovani starši, več konkretnih informacij vam bodo podali razredniki, verjamem pa, da bomo morebitne težave, probleme reševali sproti z veliko mero potrpežljivosti.

Veselim se srečanja z učenci, starši in sodelavci.

Prijazen pozdrav

                                                                                     Ravnatelj: Marjan Zadravec