PRIVOZI

Privozi ostanejo nespremenjeni.

ODVOZI

ELBL: 11.45 in 12.40

MOČNA: 12.00 in 12.55

KOMBI
11.45 in 12.40 (enako za Radehovo)

Boris Brunec, pomočnik ravnatelja