Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19, bomo v OŠ Lenart na podlagi okrožnice številka: 603-3/2020/6, ki jo je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vse aktivnosti v zvezi z vpisom devetošolcev v srednjo šolo izvedli po poteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Prestavljen je rok za prijavo za vpis v srednjo šolo in dijaški dom. O natančnih datumih vas bomo obvestili naknadno, ko bomo prejeli uradne informacije.

Darka Sukič, pedagoginja